Love og regler

Love og regler

Det samlede lovkompleks for 2016-2017 kan læses her.

Bue og pil er, som vi jo alle ved, ikke omfattet af våbenlovens kontrolordning. Dette kan i eventuelle tvivlstilfælde bekræftes ved henvendelse til våbenkontoret i din politikreds. Læs Justitsministeriets skrivelse, hvori der bliver redegjort for det .

Buebaner

Buebanerne skal leve op til sikkerhedsforskriften i lovkompleksets kap. 10.20, samt til Justitsministeriets tillæg E Bueskydning, som du kan finde her .

Listen over godkendte buebaner i Danmark findes her.

 

Der er også mulighed for at læse / downloade de enkelte kapitler: