Bueskydning Danmark

Nyheder

Indkaldelser til storsamling for skiveskytter

Vi nærmer os Nordiske Mesterskaber 2017 for ungdom i Finland, og derfor fokuseres der nu ekstra meget på forberedelserne frem imod mesterskabet. Indkaldelser til storsamlinger for skiveskytter er allerede udsendt Dato: 5-7. maj 2017 afvikles storsamling i Køge 12-14. maj 2017 afvikles storsamling i Holstebro Storsamlingerne for skiveskytter er tilrettelagt som emnebaserede […]

Trænerkursus udsolgt!

Vi kan nu melde alle pladser udsolgt på begge 1-2-Træner bueskydning som afvikles i Lyngby den 21. maj 2017, og i Esbjerg den 17. juni 2017. Husk, at 1-2-Træner bueskydning nemt kan arrangeres i din lokalforening hvis I har en gruppe som vil i gang med træneruddannelsen. Kontakt udviklingskonsulent Kenn Romme og […]

Referat af Forbundsmødet 2017

I forlængelse af tidligere nyhed vedr. Forbundsmødet er referatet nu udfærdiget og underskrevet af formand og dirigent – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener af tidligere møder kan findes her.

Skole OL-Bueskydning 2017 åbnes!

Over 1.500 elever fra 67 skoleklasser rundt om i landet står klar til at dyste ved Skole OL-Bueskydning 2017. Torsdag den 20. april skydes det hele så i gang hos Lavia Odense Bueskytter, som afvikler årets første introdag for 2 lokale 6. klasser fra Odense Kommune. Allerede fredag følger Midtfyns […]

Bladet Bueskydning – April

Så er April bladet klar til at blive læst. I dette blad kan du bl.a. læse et interview med vores Tanja Jensen og 2. del af Jes’ artikler vedr. Mentaltræning. Læs bladet som pdf.fil her – eller tryk på billedet nedenfor. Næste blad udkommer i maj 2017. Alle tidligere udkomne blade […]

Kort vedr. Forbundsmødet 2017

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Sanne Rahbek, TIK Bueskydning Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – […]

Start sommerskydning

Så er der åbnet op for Sommerskydningen 2017 og invitationer er sendt ud til alle klubber på mail. Sommerskydningen afholdes som korrespondance skydning over 5 udendørs runder, hvor hver runde er 2* 36 pile. Af de 5 runder er de 4 bedste tællende til det samlede resultat. Man skal have […]

Opfølgning på NUM 2017 i Kemi, Finland – Opdateret

Skema er nu lagt på – og sendt på mail til alle klubber. I forlængelse af tidligere nyhed vedr. NUM  kan det oplyses, at sekretariatet vil stå for en samlet tilmelding for dem, der måtte ønske det. Tilmeldingsskema vil blive udsendt til alle klubber og lagt til download under aktiviteten i […]

Vedr. talent- og elitearbejdet i Bueskydning Danmark

Talent- og elitearbejdet er genstand for en større diskussion. Der er med udgangspunkt i den diskussion, opstillet kandidater til formands – og næstformandsposten i Bueskydning Danmark og en tilhørende programerklæring er lagt på forbundets hjemmeside og udsendt til klubberne. Bueskydning Danmarks siddende bestyrelse finder det rigtigst, på forhånd, også at […]

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholdt møde søndag d. 19. marts. Referat af dette og tidligere møder kan læses her.

Dagsordener til Forbundsmødet

Dagsordener er d.d. sendt ud med almindelig post til formænd i klubber, med mindre man har blevet bedt om andet.