Eliteudvalget

Eliteudvalget

Den sportslige eliteledelse består af

  • Sanne Rahbek, Bestyrelsesmedlem med eliteansvarlige opgaver
  • Finn Trærup-Hansen, sportschef
  • Ole Gammelgaard, trænerkonsulent
  • Niels Dall, landstræner (dame recurve)
  • Bjarne Laursen, ungdomslandstræner
  • Jan Bang, aktiv repræsentant – Compound
  • Ubesat, aktiv repræsentant – Recurve
  • Claus Kjær Vigen Larsen, aktiv repræsentant – 3D
  • Camilla Nielsen, aktiv repræsentant Recurve – ungdom
  • Thor Guldmann, aktiv repræsentant Compound – ungdom

Den fuldstændige adresseliste med email, telefonnumre og adresser kan findes her.

Eliteledelsen er også overordnet ansvarlig for talentcentrene.

 

Referater fra møder kan ses her: