Ændringer i Bestyrelsen i Bueskydning Danmark

Ændringer i Bestyrelsen i Bueskydning DanmarkKategori: Bestyrelsen, Generelt

På grund af stort arbejdspres, har Sanne Rahbek desværre måtte trække sig ud af bestyrelsen – og 1. suppleant Peter Bundsgaard indtræder derfor i bestyrelsen.

Sannes opgaver vil frem til næste Forbundsmøde blive varetaget af Henny Jeremiassen, assisteret af undertegnede.

En stor tak skal lyde til Sanne, for hendes store indsats for Bueskydning Danmark.

Morten Holm-Nielsen