Smittestop.dk

På vegne af Sundheds- og Ældreministeriet skal vi herved gøre jer opmærksom på appen Smitte|stop, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark. Få flere informationer på smittestop.dk Læs mere herom nedenfor. Plakat til evt. ophængning i jeres klub:

Bueskytterne Midtsjælland

Til orientering er Bueskytterne Midtsjælland desværre blevet meldt ud af forbundet med udgangen af juni måned grundet for få medlemmer. Skytter fra Bueskytterne Midtsjælland kan derfor ikke længere deltage i stævner under Bueskydning Danmark.

DM Udendørs 2020 i skiveskydning

Kære klubber i Bueskydning Danmark, Vi har tidligere skrevet ud til alle klubber og bedt jer om at byde ind på afholdelse af DM’er for enkelte buetyper, da vi jo på grund af forsamlingsforbuddet ikke har kunnet afholde vores normale DM’er. Vi har fået bud ind fra klubber på afvikling […]

Referat af online Forbundsmøde 2020

Referat af online Forbundsmødet i juni er nu lagt op – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener fra tidligere møder kan findes her.

En kort opdatering vedr. Forbundsmødet 2020

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden, der efter omstændighederne blev afholdt over TEAMS: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen Viceformand – Jan Jager Økonomiansvarlig – Eva Kartholm Eliteansvarlig – Henny Jeremiassen Breddeansvarlig – Hans Lassen Menigt bestyrelsesmedlem – Bjarne Strandby Menigt […]

Forbundets feltbane i Nr. Snede

Så er der gode nyheder til jer, der ønsker at benytte forbundets feltbane i Nr. Snede. Banen er nu åbnet op! Husk at følge alle sikkerhedsanvisninger på banen i forhold til Covid-19! Læs mere om selve banen her.  

NY klub – Galten Skovby Bueskydning

Vi vil gerne byde velkommen til endnu en ny klub – Galten Skovby Bueskydning – forkortet GSB. Galten Skovby Bueskydning er optaget i forbundet pr. 30. april 2020. og må derfor deltage i stævner mm.

Bueskydning Damark åbner gradvist igen

I forlængelse af nyheden fra d. 18. marts kan det oplyses, at sekretariatet nu igen åbner op, i det omfang det er forsvarligt og nødvendigt. Det vil sige, at Bueskydning Danmark følger DIF i åbningen af Idrættens Hus, og at vi ikke længere er betragtet som hjemsendt med løsning af […]