Besvarelse af spørgsmål fra Forbundsmødet 2016 – vedr. Talentcentre mm

Besvarelse af spørgsmål fra Forbundsmødet 2016 – vedr. Talentcentre mmKategori: Elite, Forbundsmøde
Tags: ,

Til Forbundsmødet i 2016 blev der fra salen stillet nogle spørgsmål, som vi lovede at sende skriftlig redegørelse på senere.

Sportschef Allan Grønkjær samt bestyrelsen har siden forbundsmødet været meget optaget af andre problematikker, hvorfor besvarelse af disse spørgsmål desværre er faldet lidt i baggrunden. Det prøver vi nu at råde bod på med denne nyhed.

Dennis Bager, Arcus stillede spørgsmål til, hvor indtægter fra ungdomsskytter vedr. talenthold og ungdomslandshold figurerer. Som svar herpå kan det oplyses, at de tal figurerer på s. 39 – konto 11609 ”Samlinger Ungdom”. Kontoteksten i dagsordenen burde have været Elitebetaling Ungdom, så der ikke bliver disse misforståelser – og det skal vi nok fremadrettet forsøge at være opmærksomme på – Teksten er dog korrekt i regnskabet. Med hensyn til Talentcenter betaling – så figurerer de på s. 61 i dagsordenen – nemlig under Talentcenter – konto 42208 – Brugerbetaling.

Fra Køge blev der stillet spørgsmål til om Forbundet er økonomisk involveret i talentcentret i Taastrup. Sportschef Allan Grønkjær lovede at sende en skriftlig redegørelse for, hvordan økonomien er sat sammen. Denne redegørelse kan læses nedenfor. I øvrigt henvises til det allerede udsendte referat.

Download (PDF, 126KB)