Bueskydning Danmark lancerer kommunikationsstrategi

Bueskydning Danmark lancerer kommunikationsstrategiKategori: Generelt

Bueskydning Danmark lancerer hermed forbundets kommunikationsstrategi. Strategien er udarbejdet som et led i ambitionen om at skabe en større forståelse for forbundets virksomhed, og for at skabe en transparent virksomhed, hvor rammerne for kommunikation bliver tydeliggjort. Kommunikationsstrategien er vedtaget af Bueskydning Danmarks bestyrelse, og lanceres nu for perioden 2016/2017.

Bueskydning Danmark oplever vækst på alle områder, og behovet for struktureret kommunikation i hele organisationen har aldrig været større. Behovet vil fremover ikke blive mindre, og derfor er det besluttet, at Bueskydning Danmark fremadrettet vil have endnu større fokus på kommunikation med sine interessenter, via rammerne i denne kommunikationsstrategi.

Strategien udstikker det overordnede strategiske fokus for Bueskydning Danmarks kommunikation og beskriver, hvordan Bueskydning Danmark ønsker at kommunikere – ud fra hvilke platforme og med hvilke målsætninger.

Strategien er opdelt i 6 hovedpunkter:

  1. Indledning
  2. Målsætning
  3. Hvem er Bueskydning Danmark
  4. Målgrupper
  5. Bueskydning Danmarks kommunikationskanaler
  6. Forretningsorden, ansvar og organisering

Med vedtagelsen af denne kommunikationsstrategi, er det Bueskydning Danmarks ambition at fastholde det høje kommunikationsniveau, samt at udvikle på de eksisterende platforme, således at vi hele tiden lever op til de krav og forventninger vores medlemmer har til kommunikation og information fra forbundet.

Det er vores håb, at strategien kan nå helt ud til det enkelte medlem. Vi vil selvfølgelig bruge vores platforme til at nå så mange som muligt, således at vi kan nå målet med at skabe forståelse og gennemsigtighed.

Kommunikationsstrategien er lagt på siden under presse. Du finder den her: Bueskydningdanmark/forbund/presse

Kommunikation i klubben

Kunne din forening trænge til at få lidt fokus på kommunikation eller forretningsgange for kommunikationen, står Bueskydning Danmark gerne til rådighed. Book et møde med udviklingskonsulent Kenn Romme, og få snakket Jeres strategi, målsætninger, platforme og interessenter godt igennem. Med en struktureret indsats, kan vi sammen få højnet kvaliteten af kommunikationen i foreningen.

 

Kommunikationsstrategi_Page1

Klik på billedet for at hente Bueskydning Danmarks kommunikationsstrategi