Bueskydning Danmark skal finde ny 3D bane

Bueskydning Danmark skal finde ny 3D baneKategori: Bredde

Lejemålet for Kongskildebanen ved Sorø ophører pr. 31.12.2017

Den 31. december 2017 er officielt Bueskydning Danmarks sidste dag som lejer for området i daglig tale kaldet Kongskildebanen. Det betyder samtidig, at forbundet pt. står uden 3D bane på Sjælland denne dato. Allerede nu arbejdes der på at finde et nyt område, hvor vi kan anlægge en 3D bane af samme høje kvalitet, som har været kendetegnende for Kongskildebanen de seneste år.

Området hvor banen ligger har fået nye ejere, og de planlægger andre aktiviteter på området end bueskydning. Lejeaftalen imellem Bueskydning Danmark og udlejer udløber derfor på helt udramatisk vis.

Efterlysning
Ejer du, eller kender du en jordejer som ligger inde med et stykke jord i det midt-sjællanske, som kunne være aktuelt for Bueskydning Danmarks 3D bane, må du meget gerne reagere. Vi holder lige nu alle muligheder åbne, men søger selvfølgelig at kunne lukke en aftale i løbet af efteråret, således at vores aktiviteter kan fortsætte uhindret hen over vinteren.

Arbejdsgruppen er sammen med Bueskydning Danmark  bestyrelse allerede i gang med at kigge på rammerne for etableringen af en ny bane, samt en plan for lukning af Kongskildebanen. Vi holder jer løbende orienteret om udviklingen.

Kontakt projektleder Michael Kjærulf her