3D banen Frøbjerg

3D banen Frøbjerg

Beliggenhed
Bueskydning Danmarks 3D bane, Frøbjerg 3D Buebane, er beliggende i Frøbjerg syd for Vissenbjerg og Tommerup.

Adressen til banen er: Bankevejen 16 med indkørsel lige før Bankevejen 18, ved en stor sten. – Kortet her viser dig, hvor indkørslen til P-plads er placeret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banen ligger i et meget kuperet område, og runden giver både god motion og meget gode udfordringer for skytterne. Der er anlagt 30 mål med enkelte med dobbeltmål – alle med nummerskilte og hvide retningspile, så man bliver guidet gennem terrænet.

Der er en simpel opvarmningsbane med en enkelt måtte.

Banen er åben hele året fra 8-20. Bemærk at banen er lukket nogle få gange i løbet af sæsonen, hvor banen bruges til andre aktiviteter. Det vil fremgå af Frøbjerg 3D Buebane på Facebook, hvis banen er lukket.

Projektgruppe med ansvar
Det er banens brugere, som selv har taget ansvar for udvikling og vedligeholdelse af banen. Til at drifte banen, er der nedsat en styregruppe. Her kan du kontakte styregruppens medlemmer: 3D banen Frøbjerg mail

 

 

Regler for banen

 • Buebanen må kun benyttes af skytter, der har indløst kort til området. ALLE skal indløse dagskort, uanset om man har årskort eller ej. Se priser nedenfor.
 • Alle skytter under 18 år skal følges med en voksen
 • Indløses dagskort af personer som ikke er medlem af Bueskydning Danmark, skal personen følges rundt på banen af et medlem af Bueskydning Danmark
 • Målene skal skydes i rækkefølge og kun fra de opsatte pinde (rød, blå, orange og hvid)
 • Der må kun skydes 2 pile til hvert mål
 • Der må IKKE anvendes eller medbringes jagtspidser. En overtrædelse af dette vil medføre livsvarig karantæne!
 • Træk aldrig op over målet
 • Ledes der efter pile, skal der stå en skytte foran målet (eller en bue/udstyr hvis man går alene)
 • Fundne pile, der ikke er ens egne, kan stilles i ”glemte pile” holderen ved parkeringspladsen
 • Sikkerhed frem for alt – tag hensyn til andre gæster og græssende dyr i området
 • Såfremt du oplever defekte mål, manglende skydepinde eller andet, bedes det oplyses i Facebook gruppen
 • Bueskydning Danmark, lodsejer eller personer tilknyttet banens drift kan ikke holdes ansvarlige for person– eller materielskader, der måtte opstå ved benyttelse af banen

Benyttelse af området

 • Parkering er kun tilladt på p-pladsen. Parkering på/langs Bankevejen er ikke tilladt
 • Færdsel og ophold i området er på eget ansvar og må kun ske på veje og stier i tidsrummet 08:00-20:00
 • Området er overvåget med vildtkameraer
 • Området afgræsses af kvæg
  • Opsøg aldrig dyrene
  • Fordring af dyrene er ikke tilladt
 • Hunde SKAL føres i snor
 • Der må ikke fiskes i søerne
 • Alle former for affald skal tages med hjem
 • Rygning er tilladt, hvis området ikke er for tørt. Alle cigaretskod ol. tages med hjem
 • Hjælp os med at holde området pænt og rent

Priser:

 • Dagskort (ikke medlemmer under Bueskydning Danmark): 100 kr.
 • Dagskort (medlemmer under Bueskydning Danmark): 50 kr.
 • Dagskort (med årskort): 10 kr.
 • Årskort kan kun bestilles igennem din forening: 400 kr.

Beløbet overføres inden start pr. Mobile Pay til 328 388 mærket med skyttens navn. Bemærk at skytter med årskort også skal indløse dagskort af hensyn til registrering af banens brug.

For køb af sæsonkort gælder følgende:
Giv din klub besked om, at du gerne vil erhverve et adgangskort til den specifikke forbundsbane. Din forening sender derefter en bestillingsliste på mail til Bueskydning Danmark med dit ønske om køb af sæsonkort. Du skal være oprettet i Bueskydning Danmarks medlemssystem, før der kan udstedes adgangskort.

Før dit sæsonkort bliver udstedt, skal gebyret indbetales på Bueskydning Danmarks konto nr.: 5510-0726835640 – HUSK at referere til bestillingsdato og specifik 3D bane på indbetalingen. Dit årskort bliver udstedt til klubbens kontaktperson som en kvittering på bestilling og betaling. 

Adgangskortet er personligt og gælder for en hel sæson, fra 1. januar til 31. december, på banen.

Bærer du ikke adgangskort/kvittering, har du ikke lovligt adgang til at bruge Bueskydning Danmarks 3D bane og vil blive bortvist.