3D banen Kongskilde K2

3D banen Kongskilde K2

Bueskydning Danmarks 3D bane, Kongskildebanen K2, er beliggende på Skælskørvej 26-28, 4180 Sorø, på vejens nordlige side.

Banen er afgrænses af et levende hegn mod Nord- Nordvest, hegnspæle af tenderstål mod Nord og Skælskørvejen mod Øst. Grunden er på 19060 m2 og er let kuperet med et fald i midten mod en af Sjællands største sten og et lille vandløb, der danner en oase med beplantning.

Habitatet er hjemsted for en del mus der giver rovfugle gode fødemuligheder, man kan derfor være heldig at møde fugle som musvågen, tårnfalken, blå kærhøgen og den røde glente. Beplantningen er sparsom og byder på et relativt åbent terræn, hvor vinden kan give skydetekniske udfordringer. Målopstillingerne er præget af nedskud og med varierende, men relativt korte skudafstande.


REGLER FOR BANEN OG OMRÅDETS BENYTTELSE:

 • Der må ikke anvendes, eller medbringes jagtspidser / broadheads på banen
 • Banen må benyttes fra solopgang til solnedgang
 • Kun skytter der kan fremvise gyldigt adgangskort, må skyde på banen
 • Før skydning påbegyndes skal du åbne skiltet ved P plads, klappe ned og klappe op, når du går hjem, ved skydningens afslutning
 • Den enkelte skytte skyder under egen sikkerhed, målområde og pilebane skal være frit for levende væsner
 • Der må ikke udøves nogen form for jagt eller fiskeri i området
 • Beplantningen må ikke beskæres/fældes
 • Alt affald skal fjernes fra banen
 • Hunde skal føres i snor
 • Målopstillinger må kun berøres af bueskytter
 • Færdsel og ophold på området er på eget ansvar og må kun ske på de afmærkede stier
 • Området er overvåget af vildtkameraer

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du ikke kører forgæves, på 3D banen Kongskildes facebook gruppe. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det.

Banen

Vi har ved enkelte standpladser forsøgt at skabe målopstillinger, der viser en historie og hvor der er flere mål, der skal skydes fra den samme standplads. Ex. ulven der lurer på de to hjorte.

Der er opstillet et primitivt toilet uden vand, derudover er der bordbænke sæt i forbindelse med banen. Et shelter med bålplads er under opbygning. Det er som kortindehaver til banen selvfølgelig lovligt at benytte alle banens faciliteter. Der er ikke drikkevand på området.Kongskilde_facilitet

Opvarmningsbanen er under opførelse.

Du kan hente skydeseddel med standpladser til banen her: 3D banen Kongskilde skydeseddel
Du kan hente et kort over banens standpladser her: Kongskilde kort 2020

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du ikke kører forgæves, på 3D banen Kongskildes facebook gruppe. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det. Du finder facebookgruppen her:    Kongskilde fblogo

BRUGERBETALING

Adgangskortet er personligt og gælder for henholdsvis en dag / hel sæson, fra 1. januar til 31. december, på banen.

Priser:

 • Sæson kort Voksen, kr. 300,-
 • Sæson kort Ungdom (under 16 år), kr. 100,-
 • Dagskort kr. 50,-
 • Dagskort for skytter, som ikke er medlem af Bueskydning Danmark, kr. 100,-

For køb af sæsonkort gælder følgende:

Giv din forening besked om, at du gerne vil erhverve dig et adgangskort til den specifikke forbundsbane.

Din forening sender derefter en bekræftelse på mail til Bueskydning Danmark på dit ønske om køb af sæsonkort. Denne bekræftelse fungerer samtidig som en dokumentation på dit medlemskab af foreningen.

Forenings bekræftelse skal indeholde:
Dit fulde navn. Din postadresse. Din fødselsdato (fortrinsvis for ungdom – som dokumentation for, at de er under 16). Foreningens navn.

Før dit sæsonkort bliver udstedt, skal gebyret indbetales på Bueskydning Danmarks konto: Konto nr.: 5510-0726835640 – HUSK at skrive navn og specifik 3D bane på din indbetaling.

For køb af dagskort gælder følgende, indbetaling eller MobilPay:

Bank: Indbetal kr. 50,-/100,- pr. person til Bueskydning Danmarks konto (5510-0726835640). På indbetalingen noteres forbundsbane, dato for anvendelse, samt fulde navn.

Mobilepay: 367 368
HUSK at skriv dit fulde navn og hvad du betaler for i kommentarfeltet.

Bærer du ikke adgangskort/kvittering, har du ikke lovligt adgang til at bruge Bueskydning Danmarks 3D bane og vil blive bortvist.

Særlige omstændigheder
Skal din forening afvikle event på banen, skal dette fremadrettet aftales særskilt med Bueskydning Danmark.

Vi ønsker generelt et højt aktivitetsniveau på banen og vil selvfølgeligt ikke lægge tunge gebyrer ned over klubber som engang imellem vil bruge banen som et supplement til deres foreningsaktiviteter. Derfor lægger vi op til dialog for denne type brug af banen

Læs mere om køb af kort til banen her: Retningslinjer for Kongskildebanen

Projektgruppe med ansvar
Det er banens brugere, som selv har taget ansvar for udvikling og vedligeholdelse af banen. Til at drifte banen, er der nedsat en styregruppe som bærer blå adgangskort på banen. Her kan du finde en oversigt over styregruppens medlemmer: 3D banen Kongskilde styregruppe

Målsætning med banen, at:

 • Skabe en ny bane med bedre faciliteter, indenfor de mulige økonomiske rammer.