3D banen Frederikskilde – tidligere Kongskilde K2

3D banen Frederikskilde – tidligere Kongskilde K2

Bueskydning Danmarks nye 3D bane, Frederikskilde, er beliggende på Skælskørvej 26 4180 Sorø, på den nordlige side af Skælskørvej og går helt op til Topshøjvej ved Idrætsefterskolen.

Terrænet er et kuperet terræn på godt 9 hektar og er gammel grusgrav, hvor der stadig udvindes råstoffer. 2/3 af banen er frigivet – beplantningen gror flittigt og området er hjemsted for meget vildt, som IKKE må beskydes!

Centralt på banen er en stor sø, som er hjemsted for mange forskellige frøer, salamander, mus og et rigt fugleliv.

Området, hvor der ikke længere udvindes råstoffer, har hældninger på ca. 30 grader, hvilket giver gode betingelser for både op- og nedskud.


Regler for banen og områdets benyttelse:

 • Der må ikke anvendes eller medbringes jagtspidser/broadheads på banen
 • Banen må benyttes fra solopgang til solnedgang – Under bukkejagten fra den 16/5 til den 15/7 må banen først benyttes efter kl. 10:00
 • Kun skytter, der kan fremvise gyldigt adgangskort, må skyde på banen
 • Før skydning påbegyndes, skal du åbne skiltet ved P plads, klappe ned og klappe op igen, når du går hjem ved skydningens afslutning
 • Den enkelte skytte skyder under egen sikkerhed, målområde og pilebane skal være frit for levende væsner
 • Der må ikke udøves nogen form for jagt eller fiskeri i området
 • Beplantningen må ikke beskæres/fældes
 • Alt affald skal fjernes fra banen
 • Hunde skal føres i snor
 • Målopstillinger må kun berøres af bueskytter
 • Færdsel og ophold på området er på eget ansvar og må kun ske på de afmærkede stier
 • Området er overvåget af vildtkameraer

Online kort oversigt over banen og dens mål: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=da&mid=1Ka9-AIBPtr8taRs8tr0IL9R4pZ4_WSny&ll=55.393479674077255%2C11.546493523225827&z=17

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du ikke kører forgæves, på 3D banen Frederikskildes facebook gruppe. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det.

Opvarmningsbanen er under opførelse.

Brugerbetaling
Adgangskortet er personligt og gælder for henholdsvis en dag / hel sæson, fra 1. januar til 31. december, på banen.

Priser:

 • Sæson kort Voksen, kr. 300,-
 • Sæson kort Ungdom (under 16 år), kr. 100,-
 • Dagskort kr. 50,-
 • Dagskort for skytter, som ikke er medlem af Bueskydning Danmark, kr. 100,-

For køb af sæsonkort gælder følgende:
Giv din klub besked om, at du gerne vil erhverve et adgangskort til den specifikke forbundsbane. Din forening sender derefter en bekræftelse på mail til Bueskydning Danmark med dit ønske om køb af sæsonkort. Du skal være oprettet i Bueskydning Danmarks medlemssystem, før der kan udstedes adgangskort.

Foreningens mail skal indeholde: Dit fulde navn, adresse, fødselsdato og foreningens navn.

Alternativt kan du sende en mail direkte til info@bueskydningdanmark.dk med de samme oplysninger som nævnt ovenfor. Disse oplysninger vil så blive holdt op mod vores medlemssystem.

Før dit sæsonkort bliver udstedt, skal gebyret indbetales på Bueskydning Danmarks konto nr.: 5510-0726835640 – HUSK at påføre navn og specifik 3D bane på din indbetaling.

For køb af dagskort gælder følgende, indbetaling til bank eller MobilPay:
Indbetaling af kr. 50,-/100,- pr. person til Bueskydning Danmarks konto (5510-0726835640). På indbetalingen noteres forbundsbane, dato for anvendelse, samt fulde navn.

Eller på MobilePay til nummeret: 367 368 – HUSK at påføre dit fulde navn, og hvad du betaler for i kommentarfeltet.

Bærer du ikke adgangskort/kvittering, har du ikke lovligt adgang til at bruge Bueskydning Danmarks 3D bane og vil blive bortvist.

Særlige omstændigheder
Skal din forening afvikle event på banen, skal dette fremadrettet aftales særskilt med Bueskydning Danmark.

Vi ønsker generelt et højt aktivitetsniveau på banen og vil selvfølgeligt ikke lægge tunge gebyrer ned over klubber, som engang imellem vil bruge banen som et supplement til deres foreningsaktiviteter. Derfor lægger vi op til dialog for denne type brug af banen

Projektgruppe med ansvar
Det er banens brugere, som selv har taget ansvar for udvikling og vedligeholdelse af banen. Til at drifte banen, er der nedsat en styregruppe som bærer blå adgangskort på banen. Her kan du finde en oversigt over styregruppens medlemmer: 3D banen Frederikskilde styregruppe

Målsætning med banen at skabe en ny bane med bedre faciliteter, indenfor de mulige økonomiske rammer.