3D banen Frederikskilde – tidligere Kongskilde K2

3D banen Frederikskilde – tidligere Kongskilde K2

Beliggenhed
Bueskydning Danmarks 3D bane, Frederikskilde, er beliggende på Skælskørvej 26 4180 Sorø, på den nordlige side af Skælskørvej og går helt op til Topshøjvej ved Idrætsefterskolen.

Terrænet er et kuperet terræn på godt 9 hektar og en gammel grusgrav, beplantningen gror flittigt og området er hjemsted for meget vildt, som IKKE må beskydes!

Centralt på banen er en stor sø, som er hjemsted for mange forskellige frøer, salamander, mus og et rigt fugleliv.

Området, hvor der ikke længere udvindes råstoffer, har hældninger på ca. 30 grader, hvilket giver gode betingelser for både op- og nedskud.


Regler for banen

 • Der må ikke anvendes eller medbringes jagtspidser/broadheads på banen. En overtrædelse af dette vil medføre karantæne fra banen
 • Banen må benyttes fra solopgang til solnedgang – Der kan forekomme jagt på banen, og den må i det tilfælde først benyttes efter kl. 10:00. Information om evt. jagt vil blive lagt op på Facebook gruppen
 • Kun skytter, der kan fremvise gyldigt adgangskort/ kvittering, må skyde på banen
 • Indløses dagskort af personer som ikke er medlem af Bueskydning Danmark, skal personen følges rundt på banen af et medlem af Bueskydning Danmark
 • Før skydning påbegyndes, skal du hejse flaget ved P plads og tage det ned igen, når du går hjem ved skydningens afslutning
 • Den enkelte skytte skyder under egen sikkerhed, målområde og pilebane skal være frit for levende væsner
 • Alle skytter under 18 år skal følges med en voksen
 • Målene skal skydes i rækkefølge og kun fra de opsatte pinde (rød, blå, orange og hvid)
 • Ledes der efter pile, skal der stå en skytte foran målet (eller en bue/udstyr hvis man går alene)
 • Fundne pile, der ikke er ens egne, kan stilles i ”glemte pile” holderen ved parkeringspladsen
 • Såfremt du oplever defekte mål, manglende skydepinde eller andet, bedes det oplyses i Facebook gruppen
 • Bueskydning Danmark, lodsejer eller personer tilknyttet banens drift kan ikke holdes ansvarlige for person– eller materielskader, der måtte opstå ved benyttelse af banen

Benyttelse af området

 • Der må ikke udøves nogen form for jagt eller fiskeri i området
 • Beplantningen må ikke beskæres/fældes
 • Alt affald skal fjernes fra banen
 • Hunde SKAL føres i snor
 • Målopstillinger må kun berøres af bueskytter
 • Færdsel og ophold på området er på eget ansvar og må kun ske på de afmærkede stier
 • Området er overvåget af vildtkameraer
 • Rygning er tilladt, hvis området ikke er for tørt. Alle cigaretskod ol. tages med hjem
 • Hjælp os med at holde området pænt og rent

Online kort oversigt over banen og dens mål: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=da&mid=1Ka9-AIBPtr8taRs8tr0IL9R4pZ4_WSny&ll=55.393479674077255%2C11.546493523225827&z=17

Du kan holde dig opdateret om banens stand, så du ikke kører forgæves, på 3D banen Frederikskildes facebook gruppe. Hvis du ikke er medlem, så anmod om det.

Opvarmningsbanen er under opførelse.

Brugerbetaling
Fra den 1. januar 2024 er det ikke muligt at bestille årskort, da 3D banen overgår til en Pay and Play-løsning.

Priser:

 • 70 kr. pr. gang for medlemmer af Bueskydning Danmark
 • 120 kr. pr. gang for ikke medlemmer af Bueskydning Danmark

Betaling via bank eller MobilePay:
Indbetalingen kan ske på Bueskydning Danmarks konto (5510-0726 835 640). På indbetalingen noteres forbundsbane, dato for anvendelse, samt fulde navn.

Eller på MobilePay til nummeret: 547 355 – HUSK at påføre dit fulde navn, og hvad du betaler for i kommentarfeltet. Kvittering for betaling er dit adgangsbevis, og skal fremvises på forlangende.

Bærer du ikke kvittering, har du ikke lovligt adgang til at bruge Bueskydning Danmarks 3D bane og vil blive bortvist.

Særlige omstændigheder
Skal din forening afvikle event på banen, skal dette fremadrettet aftales særskilt med Bueskydning Danmark.

Vi ønsker generelt et højt aktivitetsniveau på banen og vil selvfølgeligt ikke lægge tunge gebyrer ned over klubber, som engang imellem vil bruge banen som et supplement til deres foreningsaktiviteter. Derfor lægger vi op til dialog for denne type brug af banen.

Projektgruppe med ansvar
Det er banens brugere som selv har taget ansvar for udvikling og vedligeholdelse af banen. Til at drifte banen, er der nedsat en styregruppe som bærer blå adgangskort på banen. Her kan du finde en oversigt over styregruppens medlemmer: 3D banen Frederikskilde styregruppe

Målsætning med banen at skabe en ny bane med bedre faciliteter, indenfor de mulige økonomiske rammer.