Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Chanette Slott Andersen (Tovholder)
Mail: chanette.slott@gmail.com
Tlf 51869525

Jan Schmidt

Gregers Dankjær

Michael Bache Kjærulff

Brian Christensen

Jens Jørgensen

Leo Ohrberg