Styregruppe for 3D banen Kongskilde

Styregruppe for 3D banen Kongskilde

Henning Odsgaard Kristensen (Tovholder)
Mail: hokristensen@hotmail.com
Tlf. 2217 5419

Jan Schmidt

Gregers Dankjær

Michael Bache Kjærulff

Brian Christensen

Chanette Slott

Jens Jørgensen

Leo Ohrberg