Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Chanette Slott Andersen (Tovholder)
Mail: chanette.slott@gmail.com
Tlf 51869525

Leo Ohrberg (Ordstyrer)

Jens Jørgensen

Peter Degn

Brian Christensen

Jan

Michael

Morten Goa Andersen

Linda Bruun

Hans Thomas Jensen