Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Linda Brun (Tovholder)
Mail: 3dsorobanen@gmail.com

Tlf. 22330349

Leo Ohrberg (Ordstyrer)

Brian Christensen

Jens Jørgensen

Peter Degn

Jan

Michael

Morten Goa Andersen

Hans Thomas Jensen