Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Styregruppe for 3D banen Frederikskilde

Linda Brun (Tovholder)
Mail: 3D bane øst
Tlf. 22330349

Leo Ohrberg (Ordstyrer)

Jens Jørgensen

Peter Degn

Jan

Michael Kjærulff

Morten Goa Andersen