Forbundsmøde

Forbundsmøde

Kort opdatering fra Forbundsmøde 2019

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Henny Jeremiassen, Arcus Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – Bjarne […]

Kort opdatering på Forbundsmøde 2018

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Henny Jeremiassen, Arcus Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – Bjarne […]

Dagsorden til Forbundsmøde 2018

I forbindelse med Forbundsmødet d. 8. april i Odense kan det herved oplyses, at nedenstående dagsorden nu er lagt til download under Forbundsmøde. Dagsorden i papirform forventes udsendt til deltagerne på mødet løbet af næste uge.

Indkaldelse til Forbundsmøde 2018

Der indkaldes herved til Forbundsmøde 2018, der foregår i DLG’s lokaler, Hvidkildevej 29, Odense. Læs mere her. Invitation og fuldmagt kan downloades på ovenstående side – samt nedenfor.

Lovkompleks 2017/2018

Så er lovkomplekset for 2017/2018 færdigt – og lagt til download her. Det er samtidigt sendt til print – og vil blive udsendt til klubformænd og dommere m.fl. hurtigst muligt.

Referat af Forbundsmødet 2017

I forlængelse af tidligere nyhed vedr. Forbundsmødet er referatet nu udfærdiget og underskrevet af formand og dirigent – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener af tidligere møder kan findes her.

Kort vedr. Forbundsmødet 2017

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Sanne Rahbek, TIK Bueskydning Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – […]

Vedr. talent- og elitearbejdet i Bueskydning Danmark

Talent- og elitearbejdet er genstand for en større diskussion. Der er med udgangspunkt i den diskussion, opstillet kandidater til formands – og næstformandsposten i Bueskydning Danmark og en tilhørende programerklæring er lagt på forbundets hjemmeside og udsendt til klubberne. Bueskydning Danmarks siddende bestyrelse finder det rigtigst, på forhånd, også at […]

Dagsordener til Forbundsmødet

Dagsordener er d.d. sendt ud med almindelig post til formænd i klubber, med mindre man har blevet bedt om andet.

Forbundsmøde 2017

I forbindelse med Forbundsmødet d. 9. april i Odense kan det herved oplyses, at formandens beretning, liste over kandidaterne til valg på de ledige poster og programerklæring fra Lars Bonderup-Bjørn og Jes Lysgaard, der også kandiderer til hhv. formands- og næstformandsposten nu er lagt til download. Dagsorden udsendes på mail i […]

Indkaldelse til Forbundsmøde 2017

Indkaldelse og fuldmagt til Forbundsmøde 2017 er i dag sendt ud på mail til alle klubber – og samtidigt lagt til download her. Mødet afholdes d. 9. april i Odense – og bestyrelsen indstiller til forbundsmødet, at Jan Darfelt vælges til dirigent. Vi håber at se rigtigt mange af jer […]