Forbundsmøde

Forbundsmøde

Lovkompleks 2017/2018

Så er lovkomplekset for 2017/2018 færdigt – og lagt til download her. Det er samtidigt sendt til print – og vil blive udsendt til klubformænd og dommere m.fl. hurtigst muligt.

Referat af Forbundsmødet 2017

I forlængelse af tidligere nyhed vedr. Forbundsmødet er referatet nu udfærdiget og underskrevet af formand og dirigent – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener af tidligere møder kan findes her.

Kort vedr. Forbundsmødet 2017

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Sanne Rahbek, TIK Bueskydning Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – […]

Vedr. talent- og elitearbejdet i Bueskydning Danmark

Talent- og elitearbejdet er genstand for en større diskussion. Der er med udgangspunkt i den diskussion, opstillet kandidater til formands – og næstformandsposten i Bueskydning Danmark og en tilhørende programerklæring er lagt på forbundets hjemmeside og udsendt til klubberne. Bueskydning Danmarks siddende bestyrelse finder det rigtigst, på forhånd, også at […]

Dagsordener til Forbundsmødet

Dagsordener er d.d. sendt ud med almindelig post til formænd i klubber, med mindre man har blevet bedt om andet.

Forbundsmøde 2017

I forbindelse med Forbundsmødet d. 9. april i Odense kan det herved oplyses, at formandens beretning, liste over kandidaterne til valg på de ledige poster og programerklæring fra Lars Bonderup-Bjørn og Jes Lysgaard, der også kandiderer til hhv. formands- og næstformandsposten nu er lagt til download. Dagsorden udsendes på mail i […]

Indkaldelse til Forbundsmøde 2017

Indkaldelse og fuldmagt til Forbundsmøde 2017 er i dag sendt ud på mail til alle klubber – og samtidigt lagt til download her. Mødet afholdes d. 9. april i Odense – og bestyrelsen indstiller til forbundsmødet, at Jan Darfelt vælges til dirigent. Vi håber at se rigtigt mange af jer […]

Forslag til behandling på Forbundsmødet 2017

Forbundsmødet vil i 2017 blive afholdt søndag d. 9. april 2017 – DLG, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV . Forslag til lovændringer kan fremsættes af bestyrelse, udvalg og forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. 15. november, hvorefter de vil blive bearbejdet af lovudvalget og udsendt til […]

Besvarelse af spørgsmål fra Forbundsmødet 2016 – vedr. Talentcentre mm

Til Forbundsmødet i 2016 blev der fra salen stillet nogle spørgsmål, som vi lovede at sende skriftlig redegørelse på senere. Sportschef Allan Grønkjær samt bestyrelsen har siden forbundsmødet været meget optaget af andre problematikker, hvorfor besvarelse af disse spørgsmål desværre er faldet lidt i baggrunden. Det prøver vi nu at […]

Referat af Forbundsmødet d. 17. april

Så er referatet af Forbundsmødet d. 17. april omsider klart til at lægges til download – Læs det og find i øvrigt alle referater fra 2003 og frem her. Vi skal beklage den sene dato – men der blev redegjort for de vigtigste detaljer d. 20. april efter i en nyhed, der kan læses her.  

Forbundsmøde 2016 – Opdateret

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet 17. april (underskrevet regnskab 2015 er nu lagt til download nederst på denne side): Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen er som sidste år. Væsentlige vedtagne lovændringsforslag, der alle er gældende fra d.d.: Forslag 1: Foreninger/medlemmer, der har forfaldne udestående med Bueskydning Danmark, kan ikke få startret ved […]