Forbundsmøde

Forbundsmøde

Dagsorden til Forbundsmøde 2018

I forbindelse med Forbundsmødet d. 8. april i Odense kan det herved oplyses, at nedenstående dagsorden nu er lagt til download under Forbundsmøde. Dagsorden i papirform forventes udsendt til deltagerne på mødet løbet af næste uge.

Indkaldelse til Forbundsmøde 2018

Der indkaldes herved til Forbundsmøde 2018, der foregår i DLG’s lokaler, Hvidkildevej 29, Odense. Læs mere her. Invitation og fuldmagt kan downloades på ovenstående side – samt nedenfor.

Lovkompleks 2017/2018

Så er lovkomplekset for 2017/2018 færdigt – og lagt til download her. Det er samtidigt sendt til print – og vil blive udsendt til klubformænd og dommere m.fl. hurtigst muligt.

Referat af Forbundsmødet 2017

I forlængelse af tidligere nyhed vedr. Forbundsmødet er referatet nu udfærdiget og underskrevet af formand og dirigent – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener af tidligere møder kan findes her.