Forbundsmøde

Forbundsmøde

Referat af Forbundsmødet 2017

I forlængelse af tidligere nyhed vedr. Forbundsmødet er referatet nu udfærdiget og underskrevet af formand og dirigent – og kan læses nedenfor. Referater og dagsordener af tidligere møder kan findes her.

Kort vedr. Forbundsmødet 2017

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet i weekenden: Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen i Bueskydning Danmark er efter valget således: Formand – Morten Holm-Nielsen, Aarhus Bueskyttelaug Viceformand – Jan Jager, Broby Bueskytteklub Økonomiansvarlig – Eva Kartholm, Køge Bueskyttelaug Eliteansvarlig – Sanne Rahbek, TIK Bueskydning Breddeansvarlig – Hans Lassen, Sønderborg Bueskyttelaug Menigt bestyrelsesmedlem – […]

Vedr. talent- og elitearbejdet i Bueskydning Danmark

Talent- og elitearbejdet er genstand for en større diskussion. Der er med udgangspunkt i den diskussion, opstillet kandidater til formands – og næstformandsposten i Bueskydning Danmark og en tilhørende programerklæring er lagt på forbundets hjemmeside og udsendt til klubberne. Bueskydning Danmarks siddende bestyrelse finder det rigtigst, på forhånd, også at […]

Dagsordener til Forbundsmødet

Dagsordener er d.d. sendt ud med almindelig post til formænd i klubber, med mindre man har blevet bedt om andet.

Forbundsmøde 2017

I forbindelse med Forbundsmødet d. 9. april i Odense kan det herved oplyses, at formandens beretning, liste over kandidaterne til valg på de ledige poster og programerklæring fra Lars Bonderup-Bjørn og Jes Lysgaard, der også kandiderer til hhv. formands- og næstformandsposten nu er lagt til download. Dagsorden udsendes på mail i […]