Forbundsmøde

Forbundsmøde

Forslag til behandling på Forbundsmødet 2017

Forbundsmødet vil i 2017 blive afholdt søndag d. 9. april 2017 – DLG, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV . Forslag til lovændringer kan fremsættes af bestyrelse, udvalg og forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. 15. november, hvorefter de vil blive bearbejdet af lovudvalget og udsendt til […]

Besvarelse af spørgsmål fra Forbundsmødet 2016 – vedr. Talentcentre mm

Til Forbundsmødet i 2016 blev der fra salen stillet nogle spørgsmål, som vi lovede at sende skriftlig redegørelse på senere. Sportschef Allan Grønkjær samt bestyrelsen har siden forbundsmødet været meget optaget af andre problematikker, hvorfor besvarelse af disse spørgsmål desværre er faldet lidt i baggrunden. Det prøver vi nu at […]

Referat af Forbundsmødet d. 17. april

Så er referatet af Forbundsmødet d. 17. april omsider klart til at lægges til download – Læs det og find i øvrigt alle referater fra 2003 og frem her. Vi skal beklage den sene dato – men der blev redegjort for de vigtigste detaljer d. 20. april efter i en nyhed, der kan læses her.  

Forbundsmøde 2016 – Opdateret

En hurtig opdatering vedr. Forbundsmødet 17. april (underskrevet regnskab 2015 er nu lagt til download nederst på denne side): Vedr. valg: Bestyrelsessammensætningen er som sidste år. Væsentlige vedtagne lovændringsforslag, der alle er gældende fra d.d.: Forslag 1: Foreninger/medlemmer, der har forfaldne udestående med Bueskydning Danmark, kan ikke få startret ved […]

Forbundsmøde 2016 – Opdateret

1. april 2016 Nu med opdateret dagsorden. Så er dagsorden til Forbundsmøde 2016 sendt ud til alle klubber på mail – og kan downloades længere nede på siden her. Dagsordenen bliver sendt ud til alle deltagere i papirform senest næste uge. 22. januar 2016 Så er indkaldelse, fuldmagt, de behandlede lovændringsforslag og […]