Kursus

Kursus

Seminarer for bueskytter (lang- og barbuer)

I efteråret 2015 startede Bueskydning Danmark et ambitiøst projekt om en række seminarer for lang- og barbueskytter med Jes Lysggard i spidsen som underviser. Det projekt videreføres nu i 2016, hvor april måned bliver den helt store seminarmåned, og enden på projektet. Der er nu lagt invitationer ind på kursusplanen […]

Seminar – trimning af lang- og barbuer

Seminaret for trimning af lang- og barbuer er rykket til den 24. januar 2016, kl. 11-14, stadig med afvikling hos Aarhus Bueskyttelaug. Seminaret er rykket, således at det ikke kolliderer med 3D stævnet i Fredericia, den 23. januar 2016. Vi håber på at der er flere som nu har mulighed […]

Tilbud: 1-2-Træner Bueskydning i Roskilde

Bueskydning Danmark inviterer nu, i samarbejde med Roskilde Bueskytteklub, til kurset: 1-2-Træner Bueskydning. Kurset afvikles i Roskilde Bueskytteklub lokaler den 15. november 2015. Skab succes Gode bue-trænere gør det som bekendt nemmere at fastholde og tiltrække nye medlemmer i klubben – af den simple grund, at gode trænere gør træningen […]

Spændende kursustilbud til trænere og ledere – Deadline!!

Deadline for tilmelding: 20. oktober 2015!!!! Bueskydning Danmark indgår i samarbejdet “uddannelse på tværs” og kan nu derfor tilbyde alle sine medlemmer et kursus som på mange områder er en rigtig god opfølgning på den implementeringsproces for ATK, som mange trænere og ledere har været i gang med i løbet af 2015. […]

Dommerkursus i november 2015 gennemføres

Bueskydning Danmark arrangerer i november 2015 dommerkursus for hele 16 nye dommerkandidater. Dommerkurset i 2014 blev udskudt grundet for få tilmeldinger, men i version 2015 er deltagerantallet meget tilfredsstillende. Faktisk er kurset fuldt besat. Dommerudvalget ønsker ikke at huse mange flere end netop 16 kursister på dommerkurserne, da kurser skal […]