Combat Archery indføres hos Bueskydning Danmark

Combat Archery indføres hos Bueskydning DanmarkKategori: Bredde, Generelt

Bueskydning Danmark sætter nu gang i et nyt projekt, som skal gøre Combat Archery til en ny og anderledes måde at gå til bueskydning på.

Combat Archery
Combat Archery eksisterer allerede, og mange har stiftet bekendtskab med den aktionfyldte gren af bueskydning, hvor man i et hold-spil, skal skyde sig til sejr ved at ramme sine modstander eller score flest point ved træffere, stjæle modpartens flag eller på anden vis besejre det hold man står overfor.

Combat Archery kan nemt sammenlignes med paintball eller nerf spil, som er meget populært som eventafvikling, og kaldes også Archery Battle, Archery Attack eller Tag Archery.

I Combat Archery skydes der med blunt pile, og baner stilles op med bunkers til at søge dækning for modstanderes skud. Combat Archery kan både afvikles inde og ude, og har den fordel at alle kan være med, uanset niveau på bueskydning generelt.

Combat Archery i Bueskydning Danmark
Bueskydning Danmark ønsker at strukturere Combat Archery, således at Combat Archery bliver til et foreningstilbud, hvor regler, struktur og opsætning er fastlagt ud fra en landsdækkende struktur. På denne måde kan vi skabe en danmarksturnering, hvor Bueskydning Danmark arrangerer og afvikler programsat stævnerække og udbyder et Danmarksmesterskab.

Indførelsen af Combat Archery som foreningstilbud i Bueskydning Danmark har vagt stor interesse hos Danmarks Idrætsforbund, som er går med ind som partner i projektet. Allerede i 2019 skal de første stævner afvikles, og vi har stor tro på at Combat Archery bliver en succesfuld tilføjelse til det foreningstilbud som alle vores medlemsforeninger allerede tilbyder rundt om i landet.

DM i Combat Archery
Allerede nu, har Lyngby Bueskyttelaug inviteret til afvikling af DM i Combat Archery. Det hilser vi meget velkommen, og opfordrer alle til at komme og få en sjov oplevelse med sin bueskydning. Et sådan stævne vil kaste rigtig mange gode erfaringer af sig, som vi skal bygge videre på.

Næste skridt
Bueskydning Danmark går nu igang med at definere indhold og rammer for Combat Archery, og laver en projektbeskrivelse som skal klarlægge implementeringsmodellen for Combat Archery på forbunds- og klubniveau.