Corona-hjælpepulje er åben igen

Corona-hjælpepulje er åben igenKategori: Bredde, Generelt

DIF og DGI’s coronahjælpepulje til idrætsforeningerne er blevet tilført yderligere midler og åbner derfor igen for ansøgninger.

Den nye ansøgningsrunde løber fra mandag den 14. december klokken 12.00 til fredag den 22. januar klokken 12.00. Denne gang er der godt 80 millioner kroner i puljen til dækning af tab i 2020 som følge af coronarestriktionerne. F.eks. i form af aflyste arrangementer eller nedlukning af aktivitet. Det er det største beløb, puljen er blevet tilført hidtil.

Alle idrætsforeninger kan søge puljen. Også de foreninger, som tidligere har søgt puljen og modtaget delvis kompensation for deres tab. Idrætsforeningerne vil først i de nye år få direkte besked via CentraltForeningsRegister (medlemstal.dk), men kan allerede søge nu.

Puljen er siden midten af april løbende blevet tilført midler i kraft af politiske aftaler på Christiansborg og har været et vigtigt værktøj til at sikre, at der vil være et godt foreningsliv på den anden side af coronakrisen.

Bemærk at midlerne fra puljen går til lokale idrætsforeninger, herunder også de foreninger, som afholder store breddeevents (med over 500 aktive deltagere) og herudover også foreningsbaserede eventarrangører.

Corona-hjælpepuljen er altså ikke etableret til støtte for eliteidræt eller idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større mesterskaber og øvrige arrangementer med over 350 deltagere. Disse henvises til kompensationsordningen for faste udgifter, lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

Læs mere om puljens retningslinjer og hvordan man søger på adressen www.dif.dk/stotte