Del glæden ved bueskydning med et flygtningebarn

Del glæden ved bueskydning med et flygtningebarnKategori: Bredde, Generelt

I Bueskydning Danmark vil vi gerne give alle mulighed for at opleve glæden ved bueskydning. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Fritidspuljen donerer vi derfor et antal fripladser til børn og unge med flygtningestatus, som med den lave integrationsydelse ellers ikke ville have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Som lokal klub kan I være med til at styrke et flygtningebarns livskvalitet og integration ved at donere et gratis årsmedlemskab i jeres klub gennem Fritidspuljens Træn Gratis-ordning. For hvert gratis medlemskab, I donerer til et flygtningebarn, kvitterer Bueskydning Danmark med at modregne forbundskontingentet for medlemskabet til klubben, når dette indberettes – således at I ikke kommer til at betale forbundskontingent for medlemsskabet.

Hvordan foregår det?
For at være med i Fritidspuljens Træn Gratis-ordning skal I sende en mail til koordinator Josefine de Roepstorff, som står for kontakten til Fritidspuljen og Bueskydning Danmark. Mailen skal indeholde oplysninger om antal fripladser, I ønsker at donere, samt navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson i klubben. Josefine vil så sørge for, at I kommer på Fritidspuljens liste over klubber og forbund, der tilbyder gratis træning.

Når I er tilmeldt Fritidspuljens liste, vil I typisk blive kontaktet af barnets eller den unges danske støtteperson. I samarbejde med støttepersonen opretter I et almindeligt medlemskab for barnet og sender derefter medlemsoplysningerne til Josefine, som registrerer fripladserne klubvist og indberetter til Bueskydning Danmark, der så modregner medlemsskabet i klubkontingentet, når det opkræves.

Hvem kan ansøge om friplads?
Målgruppen for Fritidspuljens Træn Gratis-ordning er:

  • børn i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager integrationsydelse
  • uledsagede flygtningebørn
  • unge flygtninge mellem 18 og 30 år, som er på integrationsydelse

Som udgangspunkt kræver Bueskydning Danmark ikke dokumentation fra klubben for flygtningestatus. Ønsker klubben selv at sikre sig ansøgerens status, vil det sædvanligvis kunne bekræftes af barnets kontakt- eller støtteperson. Alternativt kan klubben bede om en kopi af ansøgers/ansøgers forældres seneste udbetaling fra kommunen.

Mulighed for støtte til udstyr
Fritidspuljen råder over midler til støtte til udstyr, som klubben og/eller flygtningebarnet kan søge i forbindelse med ordningen. Der vil i så fald være tale om en individuel vurdering fra Fritidspuljen i forbindelse med ansøgningen.

Kontakt Josefine for nærmere detaljer om ansøgning til støtte til udstyr og øvrige spørgsmål til ordningen på mobil 23 44 22 17 eller e-mail .