DIF OG DGI’S CORONA-HJÆLPEPULJE ÅBENER IGEN

DIF OG DGI’S CORONA-HJÆLPEPULJE ÅBENER IGENKategori: Bredde, Generelt

Tredje ansøgningsrunde til DIF og DGI’s coronahjælpepulje løber fra den 12. oktober og frem til fredag den 30. oktober.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje var første gang åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj, og tredje ansøgningsrunde løber fra 12. oktober klokken 12 frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00.

Corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra coronahjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde.

Download retningslinjer for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Hvad kan der søges til 

Der kan søges tilskud til dækning af aktiviteter i perioden marts 2020 – 31. december 2020. Følgende kan der søges om tilskud til:

 • Udgifter foreningen har haft i forbindelse med et aflyst event (under 350 deltager)
 • Tabte nettoindtægter i forbindelse med aflyste arrangementer
  • Egne arrangementer fx buestævner eller arrangementer klubben afholder for eksterne parter (fx polterabend)
  • Andres arrangementer hvor klubben kunne tjene penge ved at hjælpe.
  • Nettoindtægten er de forventede indtægter (ud fra tidligere års regnskab) minus de forventede udgifter, som man ikke havde pga. aflysningen.
 • Tabt kontingent ved mistede medlemmer
 • Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger.

Har man tidligere søgt Corona-hjælpepuljen og fået støtte skal dette altid oplyses i ansøgningen, uanset hvad, også hvis man har fået anden form for corona støtte. Man kan stadig søge om støtte til samme tab hvis det ikke blev dækket 100%.

 • F.eks. Hvis man som klub tidligere har søgt 20.000,- og fået 7.000,- i støtte fra puljen, så kan man godt søge puljen om de tabte 13.000,-.

Hvad kan der IKKE søges støtte til

 • Til udgifter og tab der er dækket af forsikring eller som kan refunderes
 • Tidligere dækket udgifter modtaget af puljen eller dækket på anden vis
 • Andres events eller tab. Det er kun foreningens egne tab der kan søges støtte til.

Hent en oversigt over oftest stillede spørgsmål og svar om DIF og DGI’s coronahjælpepulje

Hovedsageligt vil støtten ligge mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. det bliver en balance mellem at nå ud til mange og komme ud i meningsfulde portioner.

Sådan søger foreningerne
Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.
Foreningen vil modtage en kvittering inden for 24 timer efter ansøgningen er sendt afsted. Sker dette ikke skal i kontakte puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

Sæt jer godt ind i retningslinjerne for puljen inden i ansøger.
Download retningslinjer for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, skal i kontakte jeres udviklingskonsulent Astrid Carstensen på mail her.

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk

Om DIF og DGI’s coronahjælpepulje
Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger.

Den 19. juni blev der som en del af den såkaldte sommerpakke ydet endnu et tilskud på 50 millioner kroner, og derfor blev puljen kortvaret åbnet igen, inden pengene blev udbetalt. I august blev det politisk vedtaget, at puljen skulle tilføres yderligere 76 millioner kroner, og det er baggrunden for den tredje ansøgningsrunde.