DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åbnet for ansøgninger

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åbnet for ansøgningerKategori: Generelt

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.

Downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19.

Sådan søger foreningerne
Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

Hent en oversigt over oftest stillede spørgsmål samt svar om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Har i brug for sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, er i velkommen til at kontakte Bueskydning Danmark.

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk

Om DIF og DGI’s coronahjælpepulje
Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger.