DIF tilpasser anbefalinger om udendørsidræt

DIF tilpasser anbefalinger om udendørsidrætKategori: Generelt

DIF tilpasser sine anbefalinger om udendørsidræt i en orientering den 21. april 2020, og Bueskydning Danmark følger hermed op med anbefaling til vores bueforeninger

DIF tilpasser anbefalingerne til sine specialforbund og idrætsforeninger. Fremover kan udendørsidræt uden kropskontakt afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på www.coronasmitte.dk.

For DIF & Bueskydning Danmark er det afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne. Vask hænder og brug håndsprit
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man hoster eller nyser i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

Det anbefaler inden for disse rammer, at:

 • Udendørsidrætsaktivitet uden kropskontakt kan igangsættes pr. 21. april 2020
 • Udendørsaktiviteten foregår i mindre grupper – For bueskydning anbefales på 1 skytte pr. ansigt.
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt, og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller personer med høj alder bør ikke deltage.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere. Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe redskaber, remedier m.v.
 • Plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger hænges op på idrætsfaciliteten

For bueskydning specielt, anbefales det tillige at:

 • Undersøge/indhente lokale kommunale godkendelser på brugen af bueklubbens ude-bane.
 • Medlemmernes forældre tæller med i maxbegrænsningen på 10 personer på banen. Bed derfor forældre om at vente andre steder.
 • Klubbens udstyr kan udlånes til én skytte (ikke på dagsplan, men for perioden indtil nye ændringer af forhold/krav fra myndighederne offentliggøres).
 • Skytter bør medbringe/anvende egne/personlige ansigter og skivesøm. Man kan IKKE dele ansigter med andre skytter

Specielt for 3D skydning, skal der tages yderligere hensyn:

 • For 3D skydning, gælder det at alle skytter skal medbringe håndsprit. Inden start, og med jævne mellemrum, skal hænder sprittes af.
 • Alle skytter skal trække egne pile ud, ingen må trække eller berøre andres pile eller øvrige udstyr.
 • Hver gang et dyr berøres for at trække pile ud, skal hænder sprittes af før og efter.
 • Når banen forlades skal hænderne sprittes af.

Ovenstående er ikke en facitliste på, hvordan aktiviteterne kan udføres i praksis. Der kan være forskel fra klub til klub og fra facilitet til facilitet på, hvordan fx medlemssammensætningen og de fysiske forhold er. Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan man eventuelt kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis.

DIF anlagde en mere restriktiv linje end regeringen, da organisationen den 11. marts anbefalede sine foreninger at indstille al indendørs og udendørs aktivitet. Dengang gik anbefalingen fra regeringen på at indstille de indendørs aktiviteter – noget der senere blev til et krav. DIF’s tilgang blev valgt ud fra et forsigtighedsprincip og for at tage medansvar for bestræbelserne for at inddæmme og forsinke Covid-19 smitten.

Myndighedernes anbefalinger er blevet en del af danskernes hverdag. DIF & Bueskydning Danmark forventer på den baggrund, at bueforeningerne og medlemmerne, med de rette forholdsregler, kan afvikle træning på udebanerne, inden for kravene og anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne og regeringen.

DIF’s anbefalinger er fortsat mere restriktive end sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. F.eks. anbefalingen om at aktiviteten bør foregå enkeltvis eller parvis. Eksempler på dette kunne være, at man kun er 1 skytte pr. måtte, og at man går enkeltvis eller to personer sammen i 3D patrulje. Og ikke fire personer sammen, selvom de generelle anbefalinger går på, at man ikke skal være flere end 10 personer sammen.

Yderligere information
Du finder myndighedernes råd og retningslinjer på www.coronasmitte.dk
På DIF’s hjemmeside finder du en række nyheder og information om corona og idræt ved at scrolle lidt ned på forsiden af www.dif.dk.
Derudover giver DIF svar på en række spørgsmål på www.dif.dk/corona

Er du i tvivl omkring de specifikke retningslinjer for bueskydning, er du også velkommen til at kontakte Bueskydning Danmark.

Tryk på plakaten for at få en printbar pdf. version