Dommerkursus i november 2015 gennemføres

Dommerkursus i november 2015 gennemføresKategori: Kursus

Bueskydning Danmark arrangerer i november 2015 dommerkursus for hele 16 nye dommerkandidater.

Dommerkurset i 2014 blev udskudt grundet for få tilmeldinger, men i version 2015 er deltagerantallet meget tilfredsstillende. Faktisk er kurset fuldt besat. Dommerudvalget ønsker ikke at huse mange flere end netop 16 kursister på dommerkurserne, da kurser skal give god plads til den enkelte deltager og involvere alle i debatten.

Hele organisationen glæder sig over den store tilslutning til dommerkurset, og vil i 2016 udbyde endnu et dommerkursus. Vi håber at endnu flere vil opleve denne anderledes vinkel på bueskydning, som også kan byde på store oplevelser med vores sport.

Er du nysgerrig på hvad et dommerkursus indeholder, kan du læse lidt mere om det her:

Kurset er et 3-dages kursus, bestående af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og afsluttende prøve. På kurset vil der blandt andet blive undervist i:

  • Generel opbygning af lovene
  • Regler og deres brugsområde, fremgangsmåde for ændringer
  • Dommeretik, hold og adfærd
  • Dommerens opgaver: Før, under og efter konkurrence
  • Kontrol af skiveskydningsbaner, feltbaner og udstyr
  • Kontrol af skytteudstyr
  • Bedømmelse af pileværdier
  • Indendørs regler og holdskydning
  • Sikkerhed
  • Protester, reklameregler og doping

Udbytte
Kurset uddanner dommere til at være både national Skive og Feltdommer. Deltagerne får inden kurset en forberedende opgave, der skal løses. Er kurset overtegnet, så bruges den forberedende opgave til at finde deltagerne. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve (kan afleveres elektronisk) og den endelige godkendelse som dommer baseres både på denne prøve og på kursistens praktiske ageren under kurset.

Optagelsesprøve
Inden din deltagelse på kurset kan godkendes, skal du bestå en optagelsesprøve, som skal laves selvstædigt i eget hjem. Prøven danner grundlag for optagelsen på kurset, og bliver tilsendt til dig efter din tilmelding. Du få info om hvornår prøven skal være afsluttet og indsendt til dommerudvalget i forbindelse med udsendelsen af prøven. Prøven tager 4 timer at gennemføre.