Dommeruddannelse – NY Dato

Dommeruddannelse – NY DatoKategori: Kursus
Tags:

Målgruppe:

Bueskydning Danmarks dommerkursus retter sig mod alle klubmedlemmer over 18 år, som ønsker at uddanne sig til dommer efter det til enhver tid gældende lovkompleks for Bueskydning Danmark. Det er en forudsætning for kurset, at kursisterne har sat sig grundigt ind i lovkomplekset, idet der på kurset primært vil blive fokuseret på de praktiske gerninger som dommer.

Indhold og varighed:

Kurset er et 3-dages kursus, bestående af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og afsluttende prøve. På kurset vil der blandt andet blive undervist i:

  • Generel opbygning af lovene
  • Regler og deres brugsområde, fremgangsmåde for ændringer
  • Dommeretik, hold og adfærd
  • Dommerens opgaver: Før, under og efter konkurrence
  • Kontrol af skiveskydningsbaner, feltbaner og udstyr
  • Kontrol af skytteudstyr
  • Bedømmelse af pileværdier
  • Indendørs regler og holdskydning
  • Sikkerhed
  • Protester, reklameregler og doping

Udbytte:
Kurset uddanner dommere til at være både national Skive og Feltdommer. Deltagerne får inden kurset en forberedende opgave, der skal løses. Er kurset overtegnet, så bruges den forberedende opgave til at finde deltagerne. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve (kan afleveres elektronisk) og den endelige godkendelse som dommer baseres både på denne prøve og på kursistens praktiske ageren under kurset.

Tid og sted:
Kurset arrangeres af Bueskydning Danmark Dommerudvalg, og starter fredag den 5. november 2021 kl. 18.00 og forventes afsluttet søndag den 7. november 2021 kl. 16.00. Kurset afvikles i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er den 1. oktober til dommer@bueskydningdanmark.dk

Kursusafgift:
Kurset er gratis for alle medlemmer under Bueskydning Danmark.  På kurset vil der være fuld forplejning indenfor kursustiden. Der kan bookes overnatning i Idrættens Hus. Ønskes overnatning meddeles dette på tilmeldingen. Overnatningen er ligeledes gratis.

Dommeraspirant
Som noget nyt giver Bueskydning Danmark dig mulighed for at gå til et stævne sammen med en erfaren dommer, så du får et indtryk af, hvad det vil sige at være dommer, inden du tager stilling til, om det er noget for dig.

Sådan gør du
Hvis du har lyst til at prøve dig selv af som dommeraspirant, så kontakt dommerformand Lis Lassen på nedenstående mail.
Ved at tilmelde dig som dommeraspirant forpligter du dig til at have 2 ganges dommeraktivitet.

Kontakt dommerformand Lis Lassen på mail – såfremt du er interesseret i at deltage i kurset eller prøve at gå til stævne som dommeraspirant INDEN du tager endeligt stilling.

Undervisere på kurset: Flemming Skjoldborg, Klaus Lykkebæk & Otto Zebitz