Krav og forventninger

Krav og forventninger

Ved deltagelse på Bueskydning Danmarks talentcenteret forventes det at:

 • Skytten deltager aktivt i træningerne.
 • Skytten har lyst til at udvikle sig.
 • Skytten samarbejder med træneren og følger instruktioner.
 • Skytten deltager i stævner og konkurrencer efter aftale med træneren.
 • Skytten samarbejder med de andre skytter og bidrager positivt til talentcentertruppen.

En skyttens tilknytning til talentcenteret kan blive opsagt hvis:

 • Skytten er udenfor aldersgrænsen 14-21 år.
 • Træneren vurderer, at skytten ikke længere udvikler sig.
 • Træneren vurderer, at skytten ikke længere har en rimelig træningsmængde.
 • Skytten har en attitude, der ikke er foreneligt med god holdånd.
 • Skytten ikke regelmæssigt stiller op til talentcenter træningerne.
 • Skytter udviser ikke samarbejdsvillighed overfor træneren.

I tilfælde af brud på ovenstående punkter, så vil trænere have en dialog med skytten en måned før afvikling, således at skytten har mulighed for at planlægge sin videre træning eller ændre prioritering/holdning og blive på talentcenteret.

Økonomi
Det koster kr. 2.000,- pr. år at være tilknyttet Bueskydning Danmarks talentcenter. Opkrævningen sendes til skyttens kontakt adresse, og opkræves 2 gange årligt som følger:

Opkrævning i juni måned – opkræves for perioden april-september
Opkrævning i december måned – opkræves for perioden oktober-marts