Opbygning og indhold

Opbygning og indhold

Talentcenter Bueskydning skal sikre en effektiv og kvalitativ rekruttering til Bueskydning Danmarks ungdoms- og elitelandshold gennem en fælles, koordineret indsats. Talentcenter Bueskydning er et regionalt talentudviklingsmiljø på tværs af klubber og lokale skel.

Målgruppe

Talentcenter Bueskydning henvender sig til aldersgruppen 14-21år, men kan også støtte op om klubbens øvrige børne- og talentarbejde i de yngre årgange. Talentcenter Bueskydning henvender sig som udgangspunkt til alle buetyper.

De udvalgte bueskytter, der indgår i Talentcenter Bueskydning, kan også indgå i andre samlinger og være del af landshold under Bueskydning Danmark.

På Talentcenteret tilbydes:

  • Teknisk træning
  • Fysisk træning
  • Træningsplanlægning
  • Ekspertbistand såsom: fysisk træning, sportspsykologi, kostvejledning og lignende.

Talentcentre i Danmark

Der er 3 talentcentre i Danmark:

  • Taastrup
  • Holstebro
  • Region SYD

Trænere

Bueskydning Danmark tilknytter trænere til talentcentrene. De ansatte trænere underviser efter Bueskydning Danmarks ATK – Bueskydning Danmarks aldersrelaterede træningskoncept. Trænerne er i en kontinuerlig uddannelses- og udviklingsproces gennem Bueskydning Danmarks Sportskonsulent.

Optagelse på talentcenteret

For at blive optaget på talentcenteret, skal skytten først skrive en ansøgning og deltage i prøvetræning, hvorefter det vil blive vurderet om skytten er egent til talentcenteret og kan indgå i talentcenteret truppen regelmæssigt.

Økonomi

Der vil bliver opkrævet brugerbetaling for deltagelse på talentcenteret. pr. 2022 er prisen kr. 2.000,- pr år.