Teknikskolen

Teknikskolen

Teknikskolens formål er at udbrede interessen for arbejde med korrekt teknik og at udbrede kendskabet til ATK Bue direkte til de unge skytter og skytternes trænere.

Opbygning og indhold

Teknikskolen er målrettet 10-15 årige og består af tema-samlinger. Imellem samlingerne skal man vedligeholde/øve med træning hjemme. Tilbuddet tilgodeser skytter der ønsker at kickstarte deres teknikske udvikling og få en god start på bueskydning.

Da nogle tekniske elementer spiller en rolle overfor hinanden, er det ikke ligegyldigt, hvilke teknikske elementer der lægges først. På teknikskolen er træningerne delt ind i trin, således at de tekniske elementer bliver trænet i korrekt rækkefølge. Ved at mestre de enkelte trin, inden et ny trin påbegyndes, optimeres skyttens teknik kontinuerligt.

Teknikskolerne er delt ind i to afdelinger med 3 trin på hver:

Tekniskole 1

  • Trin 1: Kroppens position
  • Trin 2: Setup og optræk til ankring
  • Trin 3: Slippet

Teknikskole 2

  • Trin 4: Ankring
  • Trin 5: Let expansion
  • Trin 6: Slippet udvidet

Teknikskolen med trænerperspektiv

Teknikskolen fungerer også som en kompetenceløft for de trænere som har ungdomsskytter tilknyttet. Der bliver afviklet særskilt teknikskole kurser til trænerne, med fokus på at skabe forståelse og indsigt i de teknikske færdigheder som skytterne undervises efter. Kurserne er aktive, så kursisterne får lov at mærke på egen krop hvordan de forskellige øvelser føles, kombineret med teori omkring de metoder der benyttes.

Deltagelse på teknikskolen

Teknikskolen er for alle buetyper, og for at deltage kræves det blot at man er medlem af en forening under Bueskydning Danmark, er mellem 10-15 år, og tilmelder sig til træningerne som udbydes på Bueskydning Danmarks hjemmeside. For at deltage på teknikskole 2 skal man først deltage på teknikskole 1.

Teknikskole folder

Bueskydning Danmark har udviklet en folder hvor teknikskolens trin er beskrevet. Hvis du er bekendt med ATK Bue vil materialet virke bekendt, mens inddelingen af materialet er ny. Folder kan findes her:

Kontakt Bueskydning Danmark hvis folderen ønskes i højere opløsning.

Har du spørgsmål angående teknikskolen?

Kontakt sports- og udviklingschef Kenn Romme her: Kenn Romme mail adr