Bueskydning Danmark strategimøde

Bueskydning Danmark strategimøde


Dato: 02 Oct 2016
Venue: Bueskydning Danmark
Location: Idrættens Hus i Brøndby
Begivenhedstyper:

Mødet er aflyst! – Nyt møde planlægges senere i processen

Invitation til Bueskydning Danmark Strategimøde
Dato: 2. oktober 2016, kl. 09.00 – 16.00
Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har fra 2017 ændret sin støttestruktur til alle specialforbund, herunder også Bueskydning Danmark. Den nye struktur betyder at den økonomiske støtte ikke længere er bundet op på bagudrettet afviklede aktiviteter. Støtten fra DIF vil fra 2017 blive tildelt ud fra forbundets strategiplan for udvikling og drift af forbundet, og strategiplanen bliver fremadrettet forudsætningen for at få økonomisk støtte.

Bueskydning Danmark har allerede indledt processen på at skabe den nye strategiplan i samarbejde med DIF. Rigtig mange af jer har svaret på et spørgeskema som er blevet rundsendt til klubbernes formænd. DIF & Team Danmark har ligeledes lavet en forbundsanalyse af Bueskydning Danmark, og disse analyser er brugt som fundament for at starte processen.

Nu søger vi jeres input. Vi ønsker at alle vores medlemmer inddrages i processen, og får muligheden for at præge udviklingen af Bueskydning Danmark i årene frem. Derfor håber vi meget på at hver forening vil stille med 2 bestyrelsesmedlemmer (meget gerne formand & medlem) til dette vigtige strategimøde.

Bueskydning Danmark sørger for Jeres fortæring under mødet.

Program for strategimødet:
Kl. 09.00 – Kaffe og morgenbrød
Kl. 10.00 – Velkomst og indledning
Kl. 10.30 – Proces arbejde, part I
Kl. 12.00 – Frokostpause
Kl. 12.45 – Proces arbejde, part II
Kl. 14.00 – Kaffepause
Kl. 14.15 – Proces arbejde, part III
Kl. 16.00 – Afrunding

Tilmelding
Jeres tilmelding skal sendes på mail til:konsulent@bueskydningdanmark.dk senest 25. september 2016. Husk at påføre begge deltageres navne, og foreningens navn.

Vi glæder os til at skabe fremtid sammen!

Bestyrelsen, Bueskydning Danmark