Nye regler efter 6. maj 2021 – øvrige FAQ’s opdateres efter denne dato

Nye regler efter 6. maj 2021 – øvrige FAQ’s opdateres efter denne dato



Kategori:

Indendørs idræt kan åbne for de resterende aldersgrupper (18-69 år) fra på torsdag den 6. maj 2021 med krav om coronapas. Dvs. coronapas for alle over 18 år.

Den politiske aftale definerer, at ”pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet”. Så med de optimistiske briller er der forhåbentlig mulighed for at påvirke ordningen i den ønskede retning de kommende dage.

Yderligere ligger det bl.a. fast, at det indendørs forsamlingsforbud som ventet hæves til 25 personer og det udendørs løftes til 75 personer pr. 6. maj 2021. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

Der bliver ligeledes mulighed for generalforsamlinger, idet der åbnes for bl.a. møder med faglige formål for op til 1.000 siddende deltagere i sektioner á 500. Her vil der ligeledes være krav om coronapas.

Sommerlejre, stævner mv. bliver i lighed med sidste sommer muligt for op til 500 deltagere.