Hent guide til at indhente børneattester

Hent guide til at indhente børneattesterKategori: Generelt

Som idrætsforening er I forpligtet til at indhente børneattester på trænere, der træner børn og unge under 18 år. Hent kort vejledning her. 

Bueskydning Danmark og DIF sætter stor pris på de mange frivillige, der lægger tid og hjerteblod i at sikre gode idrætsoplevelser for vores medlemmer. Dette gælder særligt i forhold til alle de børn og unge, der nyder glæde af disse fritidstilbud.

Vi har dog i idrætten også et særligt ansvar for at sikre, at foreningslivet er et trygt og sikkert miljø for disse børn og unge, og at misbrugssager forebygges og forhindres.

Det er bl.a. derfor lovpligtigt, at klubber og foreninger indhenter børneattester på ALLE, der træner børn og unge under 18 år. Dette gælder for ALLE trænere både lønnet og ulønnet.

Sådan indhenter man en børneattest
Der skal indhentes børneattest på alle, der træner børn og unge under 18 år.

Processen er simpel og finder sted digitalt – du kan også hente processen i pdf her:

STEP 1: KLUBFORMAND ELLER LIGN.
Forberedelse:
Du skal bruge NemID med medarbejdersignatur (NemID Erhverv). Du skal desuden bruge trænerens navn, cpr-nummer og e-mailadresse. Læs evt. mere om Medarbejdersignatur og bestil her
 Anmod om børneattest:

 • Besøg www.politi.dk
 • Klik på ”Bestil straffeattest” i menuen til venstre
 • Vælg herefter ”Børneattest”
 • Log på med NemID (medarbejdersignatur/NemID Erhverv)
 • Klik på børneattest
 • Du skal nu tage stilling til Anvendelse. Vælg den øverste: Personer, der som led i ansættelse…
 • Udfyld navn og cpr-nummer på træneren og oplys, hvilken e-mailadresse, børneattesten skal fremsendes til.
 • Tjek, at oplysningerne er korrekte og tryk på ”Bekræft”
 • Underskriv med din NemID Medarbejdersignatur
 • Du vil herefter modtage en kvittering på din anmodning fra Rigspolitiet.
Udenlandske trænere:
Det er ikke muligt at indhente børneattester via politi.dk på udenlandske trænere. Forbund og klubber har dog fortsat pligt til at undersøge vedkommendes baggrund grundigt før evt. ansættelse.Børneattester på udenlandske trænere skal indhentes i papirform, dvs. at klubben skal udfylde en fysisk formular. Denne tjekkes efterfølgende i det danske register, men kan desværre ikke krydstjekkes med andre landes kriminalregister. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at der indhentes referencer fra tidligere klubber.

Den fysiske formular rekvireres ved at sende en ansøgning til Kriminalregistret sammen med en samtykkeerklæring fra den pågældende træner. Samtykkeerklæring kan printes fra Politi.dk under børneattest. Se vejledning sidst under ”børneattest” på politi.dk.

 

STEP 2: TRÆNEREN
Forberedelse:
Træneren skal oplyse sit navn og cpr-nummer til klubformanden, så denne kan søge om samtykke til at indhente en børneattest.
 • Træneren modtager besked via eBoks om, at klubben har anmodet om, at der tilsendes en børneattest.
 • Træneren skal nu give samtykke til, at børneattesten fremsendes. Dette sker via NemID.

 

STEP 3: KLUBFORMAND ELLER LIGN.
Forberedelse:

 • Har modtager børneattest på træneren via eBoks.
Ren børneattest:

 • Er børneattesten ren, kan træneren blive ansat som træner for børn under 15 år.
 Plettet børneattest:

 • Er børneattesten plettet, kan klubben som udgangspunkt ikke ansætte den pågældende som træner for børn under 18 år.
 • Klubben bør indberette til DIF, at man har modtaget en positiv børneattest samt, hvordan ansøgningen er blevet behandlet. Underretning skal ske til Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk.
 • Vurderer klubben, at der er vægtige grunde til, at vedkommende trods den plettede børneattest bør have mulighed for at blive ansat som træner for børn under 15 år, kan der forelægges sag for DIF, DGI og Firmaidrættens fælles sanktionsnævn/Udelukkelsesnævnet. Dette kan ske til jurist i DIF, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk.
 • Personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være træner eller et tillidshverv i foreningslivet skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes eller vælges.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte juridisk konsulent, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk, hvis du har spørgsmål.