Holddannelse til NUM 2017

Holddannelse til NUM 2017Kategori: Bredde, Diverse stævner
Tags:

Forud for de nordiske ungdomsmesterskaber i Kemi, Finland er der efterspurgt en fælles holdning til, hvordan Danmark vælger at stille hold. Tidligere år har det være forskelligt fra buetype til buetype, og der er for og imod alle løsninger.

I år har vi valgt på baggrund af tidligere erfaringer og et opkald til alle klubber på deltagerlisten, at alle buetyper, aldersgrupper og klubber, stiller hold på baggrund af kvalifikationen lørdag. De tre bedst kvalificerede fra Danmark stiller hold som Danmark1, de tre næste som Danmark 2 osv. Alle adspurgte klubber (Køge, TIK, Vordingborg, Lyngby, Sorø, Hillerød, Lavia Odense, Arcus, Aarhus, Randers, Holstebro og Thy) var enige i denne beslutning. Det har været svært at gennemskue fra hvilken klub alle tilmeldte var fra på de forskellige tilmeldingslister og hvis en klub er overset, var dette ikke hensigten.

Kommunikation mellem mange mennesker kan være svært og derfor er der oprettet en åben Facebook gruppe (NUM 2017 DK) til spørgsmål og fælles kommunikation på tværs af klubber. Flere deltagende forældre, holdledere og trænere er allerede tilmeldt gruppen. Men alle, for hvem det er relevant, opfordres til at tilmelde sig denne gruppe.

Årets program er endnu ikke officielt, men vi forventer at der skydes hold lørdag umiddelbart efter kvalifikationen lørdag. For at sikre, specielt for unge og nye skytter, at alle er trygge ved at skyde hold på tværs af klubber, afholder vi for alle der har mulighed for det, et holdmøde fredag aften kl. 20, i forbindelse med spisningen. Her kan de forskellige skytter fra samme aldersgruppe og buetype sige hej til hinanden, mens holdledere og trænere aftaler det praktiske. Bliver hold imod forventning skudt søndag. Giver dette en mulighed for at skytterne og en træner lørdag aften kan præsenteres for hinanden. Er dette er tilfældet, aftales dette tidspunkt fredag på holdmødet.

Vi glæder os til at se jer alle i Finland!

Jeanette Riis Nielsen & Søren Ipsen