Hurtig update fra Forbundsmødet

Hurtig update fra ForbundsmødetKategori: Forbundsmøde
Tags:

En hurtig opdatering fra Forbundsmødet d. 12. april:

Vedr. valg:
Ny næstformand i Bueskydning Danmark er Morten Holm-Nielsen fra Aarhus Bueskyttelaug
Ny økonomiansvarlig er Bente Nielsen fra Københavns Bueskyttelaug

De vigtigste vedtagne lovændringsforslag:
Forslag nr. 006 – Camouflagetøj ved 3D stævner
Der enighed om at flytte hele afsnit 2.6 (påklædning ved danske stævner) over under afsnit 10 (diverse bestemmelser), idet vi så ikke er underlagt WA’s regler, og det derfor er op til den enkelte klub at bestemme eventuelle regler for påklædning ved deres stævner. Derudover nedsættes et ad-hoc udvalg, der kigger reglerne igennem og finder en løsning, der er acceptabel for alle. Et forslag er, at alle i camouflagetøj bærer et orange bånd, så det stemmer overens med reglementet hos Dansk Buejægerforbund. Endvidere henstilles der til, at det nye ad-hoc udvalg søger mod at få buejægerne hertil. Peter Bundsgaard, Hillerød Bueskyttelaug tilbød at stå for dette udvalg.
– Det korrigerede forslag blev herefter enstemmigt vedtaget

Forslag nr. 010 – DM/Forbundsmesterskaber for masters
Som forsøgsordning blev det vedtaget, at der afholdes hhv. inde og ude DM for Master i hhv. Arcus og Lyngby i 2016. Såfremt det går godt vil der blive fremsat lovændringsforslag i 2017.
– Med den ændring blev forslaget vedtaget

Hædersbevisninger
Bronzenål: Eva Kristensen (tidl. medlem i Palnatoke) for det store arbejde, hun har udført for 3D skydning.
Sølvnål: Jørgen Philipp, Lyngby Bueskyttelaug – for det store arbejde, han har udført for ungdommen i mange år.
Bueskydning Danmark og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal: Stephan Hansen, Nykøbing – for hans flotte resultater i 2014
Jubilæumspokalen: NSA-gruppen v. Hillerød Bskl., Lyngby Bskl., Roskilde Bsk. og Roskilde Bskl. for deres store NSA-ungdomsarbejde.

Nyt Forbundsmøde 17. april 2016