Indendørs idræt bør aflyses indtil 5. januar

Indendørs idræt bør aflyses indtil 5. januarKategori: Generelt

Kulturministeriet anbefaler, at idrætsforeninger aflyser deres indendørs idrætsaktiviteter indtil den 5. januar, hvor børnene forventes tilbage i skole.

Fredag den 17. december meldte Kulturministeriet en række corona-restriktioner og anbefalinger ud, som også berører idrætten.

Som det ofte er tilfældet, når der meldes corona-retningslinjer ud, så er et vanskeligt tolke alle budskaberne. Nogle udmeldinger fra Kulturministeriet blev også ændret undervejs. Summa summarum er dog, at Kulturministeriet opfordrer til, at idrætsforeningerne aflyser alle deres indendørs aktiviteter (ikke udendørs) i juleferien. Det vil sige fra søndag den 19. december klokken 08.00 og indtil den 5. januar, hvor planen er, at børnene igen begynder i skole.

DIF og DGI har hele vejen igennem corona-krisen opfordret sine forbund og foreninger til at følge de anbefalinger, som kommer fra myndighederne, og det gør de to organisationer også denne gang. Det er DIF og DGI’s klare forventning, at de indendørs idrætsaktiviteter kan genoptages den 5. januar.

Restriktioner og krav

Ud over anbefalingen om aflysning af indendørs idrætsaktiviteter, så er der også kommet to konkrete restriktioner, som rammer idrætten:

– Eliteidrætten kan stadig fortsætte, men nu uden tilskuere på lægterne. Denne restriktion gælder ligeledes fra søndag morgen, men løber frem til den 17. januar.

– Der er krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller. Dette gælder også fra søndag morgen og frem til den 17. januar. De endelige retningslinjer er ikke udarbejdet, men DIF og DGI antager, at der kommer til at gælde de samme retningslinjer som sidst, da der var krav om brug af mundbind, hvor udøvere, instruktører mv. var undtaget.

Kompensation til idrætsforeninger for aflyste julearrangementer

Et politisk flertal har afsat 20 millioner kroner til at kompensere foreninger for aflyste jule- og nytårsaktiviteter.

Kulturministeriet opfordrede den 17. december til aflysning af og til ikke at deltage i idrætsaktiviteter i foreningslivet i juleferien og frem til den 5. januar. DIF indledte en dialog med politikere på Christiansborg om behovet for af en hjælpepulje. Budskabet var, at puljen er nødvendig – også selvom der var tale om en opfordring til aflysning og ikke et påbud, da de økonomiske konsekvenser af en aflysning på det ene eller andet grundlag har de samme konsekvenser.

Heldigvis er er blevet lyttet, og et bredt politisk flertal har nu dedikeret 20 millioner kroner til formålet. Der er midler, som bliver uddelt af foreningslivet hovedorganisationer, som man kender det ved tidligere coronahjælpepuljer og DIF og DGI’s foreningspulje.

Det indebærer, at DUF og Firmaidrætten modtager en del af det overordnede beløb til uddeling, mens størstedelen af beløbet uddeles via DIF og DGI’s foreningspuljes sekretariat på baggrund af ansøgninger fra berørte idrætsforeninger.

Den politiske aftale betyder, at idrætsforeninger får mulighed for at søge kompensation for tab i forbindelse med aflyste jule- og nytårsstævner. De præcise ansøgningskriterier, og -deadlines vil blive udarbejdet hurtigst muligt, og så vil der blive udsendt information til forbund og foreninger.

Arrangørordning

Desuden har et flertal blandt folketingets partier besluttet at genindføre arrangørordningen. Det er den ordning, som henvender sig blandt andet til elitesportsklubberne og forbund, som frem til den 17. januar er tvunget til at afvikle deres aktiviteter for tomme tribuner og dermed går glip af store entreindtægter. Yderlige information om denne ordning vil også blive givet hurtigst muligt.

Når retningslinjerne for puljen og ordningen er på plads, vil man blandt andet kunne finde information her

Hold jer opdateret

www.dif.dk/corona vil information om anbefalinger og restriktioner løbende blive opdateret.

Der vil ikke komme flere opdateringer på Bueskydning Danmarks hjemmeside omkring Corona i 2021.