Invitation til Bueskydning Danmark Strategimøde

Invitation til Bueskydning Danmark StrategimødeKategori: Generelt
Tags:

Til alle klubrepræsentanter
Dato: 11. marts 2017
Sted: Varde Fritidscenter – IFV, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
Tid: 12.30 – 15.30

Bueskydning Danmark har brug for Jeres input!
Vi inviterer derfor 2 klubrepræsentant fra hver forening til procesmøde vedrørende Bueskydning Danmarks nye strategi for arbejdet i forbundet fra 2018-2022. Mødet afvikles samtidig, og samme sted, som DM-inde for ungdom i Varde. Vi håber derfor at klubberne kan prioritere at sende en repræsentant til dette vigtige møde.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har fra 2018 ændret sin støttestruktur til alle specialforbund, herunder også Bueskydning Danmark. Den nye struktur betyder at den økonomiske støtte ikke længere er bundet op på bagudrettet afviklede aktiviteter. Støtten fra DIF vil fra 2018 blive tildelt ud fra forbundets strategiplan for udvikling og drift af forbundet, og strategiplanen bliver fremadrettet forudsætningen for at få økonomisk støtte.

Bueskydning Danmark har allerede indledt processen på at skabe den nye strategiplan i samarbejde med DIF. Rigtig mange af jer har svaret på et spørgeskema som er blevet rundsendt til klubbernes formænd i 2016. DIF & Team Danmark har ligeledes lavet en forbundsanalyse af Bueskydning Danmark, og disse analyser er brugt som fundament for at starte processen. DIF´s bestyrelse har i december godkendt Bueskydning Danmark indstilling til de overordnede spor som vi ønsker at arbejde under de kommende 4 år.

Nu søger vi jeres input. Vi ønsker at alle vores medlemmer inddrages i processen, og får muligheden for at præge udviklingen af Bueskydning Danmark i årene frem.

På dette procesmøde skal vi have indspark til indsatser, metoder og handleplaner for hvad og hvordan vi skal arbejde de kommende år. Med andre ord, spørger vi nu ind til, hvordan I synes at Jeres forbund skal arbejde fra år 2018 til 2022.

I vedlagte dokument kan du læse lidt mere om processen for Bueskydning Danmarks strategi, og om program og målsætning for mødet den 11. marts 2017.

Tilmelding
Mødet bliver gennemført ved minimum 15 tilmeldte foreninger. Vi har derfor brug for din tilkendegivelse på deltagelse ved mødet. Send tilmelding til konsulent@bueskydningdanmark.dk senest 3. marts 2017. I tilmeldingen skal navn, forening og mail oplyses.

På mødet vil der blive serveret te & kaffe.
Med venlig hilsen

Kenn Romme Larsen
Udviklingskonsulent

Download (PDF, 116KB)