“Julepausen” stopper fra i dag

“Julepausen” stopper fra i dagKategori: Corona, Generelt
Før jul endte de skiftende udmeldinger fra Kulturministeriet som bekendt med en opfordring til befolkningen om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter t.o.m. den 4. januar 2022. Opfordringen kom på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen – individuelle eller selvorganiserede idrætsaktiviteter var dog undtaget.

DIF har siden udmeldingen fastholdt vigtigheden af at fastholde den 4/1-22 som sidste dag for opfordringen, så der igen kan dyrkes idræt til gavn og glæde for befolkningens trivsel og sundhed – herunder fastholdelse af medlemmer og frivillige. Og heldigvis er der ingen indikationer på en kontramelding.

HVILKE RETNINGSLINJER GÆLDER FRA PÅ ONSDAG?

Med mindre der kommer en uventet og pludselig kontramelding, så er idrætten fra på onsdag tilbage til rammerne fra før jul – dog med fortsatte restriktioner på følgende områder:

  • Eliteidrætten kan fortsætte, men uden tilskuere på lægterne. Gælder t.o.m. den 16/1-2022
  • Krav om at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet (dog ikke under idrætsudøvelsen). Gælder t.o.m. den 16/1-2022
  • Krav om brug af coronapas i træningscentre t.o.m. den 15/1-2022
  • Anbefaling om at klæde om hjemmefra i alle kommuner med høj smitte (pr. dags dato 97 kommuner)

I kan finde mere information og links til Kulturministeriets Q&A’s på www.dif.dk/corona

KOMPENSATION FALDER FØRST PÅ PLADS MEDIO/ULTIMO JANUAR

Før jul lykkedes det at forhandle en hjælpepakke på 20 mio. kr. hjem til de foreninger, som henover julen er blevet ramt økonomisk pga. aflyste camps, stævner og lignende på baggrund af en opfordring til at aflyse aktiviteter. Pengene skal gå til hjælp til foreninger under DIF, DGI, Dansk Firmaidræt og DUF. For vores vedkommende bliver pengene administreret og uddelt via DIF og DGIs foreningshjælpepulje.

Aftalen har endnu ikke været til konkret behandling i finansudvalget, og vi kan derfor ikke melde mere konkret ud om vores andel af midlerne mv. Men så snart, at vi åbner for ansøgninger, giver vi besked på både Ekstranettet, i nyhedsbrev til foreningerne mv.

I kan udmeldingen fra politikerne her.