Mulighed for ‘Vinterhjælp’ til trængte foreninger

Mulighed for ‘Vinterhjælp’ til trængte foreningerKategori: Generelt

De stigende energipriser skaber udfordringer mange steder i samfundet – også ude i foreningerne. For de klubber og foreninger, der ejer deres egne faciliteter og dermed er direkte kunder hos et energiselskab, er der dog med aftalen om ’Vinterhjælp’ måske hjælp at hente.

De stigende energipriser betyder, at mange foreninger forventer en tårnhøj energiregning for den kommende vinter. Med aftalen om ’Vinterhjælp’ er der mulighed for at udskyde en stor del af regningen, og det kan måske være relevant for nogle af jeres foreninger?
Det udskudte beløb skal tilbagetales over en periode på højst 4 år, og ved at sprede den øgede udgift ud over en længere periode, bliver den forhåbentlig mere spiselig.

 • Hvor stor en del af regningen kan man udskyde/indefryse?
  Foreninger, der har udgifter til el og gas, kan indefryse den del af betalingen, der overstiger priserne for 4. kvartal sidste år. Det vil sige, at hvis man sidste år fx fik en regning på 5000 kr. for 4. kvartal og man i år får en regning på 8.000 kr. for 4. kvartal, så kan man udskyde 3.000 kr., som så skal afbetales (inkl. forrentning) over maksimalt 4 år. Det er muligt at få en afdragspause på 1 år.

  Foreninger, der har øgede udgifter til fjernvarme, har også mulighed for at indefryse noget af betalingen. Her gælder det, at den del af regningen, der overstiger prisen i januar 2022 (målt hos de ti dyreste fjernvarmeselskaber) kan indefryses og betales med afdrag inkl. forrentning fordelt over maksimalt 4 år.

 • Hvilke foreninger kan søge om at få Vinterhjælp?
  Det er kun foreninger, der har et direkte kundeforhold til en energivirksomhed, fx fordi de selv ejer deres bygninger eller faciliteter. Det er altså ikke en mulighed for foreninger, der fx lejer sig ind i private lokaler.
 • Hvordan søger man?
  Den enkelte forening skal kontakte sit eget energiselskab, som så sørger for det praktiske i forhold til at indgå en aftale om Vinterhjælp.

Læs mere om Vinterhjælp på Kulturministeriets hjemmeside

Energikrise-siden på dif.dk er også opdateret med informationerne om Vinterhjælp, så henvis gerne jeres foreninger dertil.