Nyhedsbrev vedr. evaluering af elitearbejdet 2013-2016

Nyhedsbrev vedr. evaluering af elitearbejdet 2013-2016Kategori: Bestyrelsen, Elite, Info omkring landsholdet
Tags:

Som det tidligere har været meddelt, ønsker bestyrelsen at få foretaget en evaluering af elitearbejdet i perioden 2013-2016.

Denne evaluering skal omfatte dels den satsning, der har været finansieret sammen med Team Danmark og dels den øvrige satsning.

Evalueringen omkring Team Danmark satsningen vil blive forestået af Nicolaj Holmboe, som er tidligere Team Danmark konsulent (bl.a. for bueskydning), men som siden 2014 har nedsat sig som selvstændig proceskonsulent mv. fra sin bopæl i Berlin. Valget er faldet på Nicolaj, da han efter vor mening har de fornødne kvalifikationer til at gennemføre en sådan evaluering, samtidig med, at han fra sin tid i Team Danmark kender til bueskydning og vores elitearbejde.

Da vor satsning på især Recurve har været genstand for mange forskellige holdninger, finder bestyrelsen det vigtigt, at evalueringen ledes og konkluderes af en person, der er uafhængig af forbundet. Den eksterne evaluering vil udelukkende tage sit afsæt i de aktiviteter, der fra 2013 – 2016 har været støttet af Team Danmark. Det betyder, at vi ikke kan udstrække evalueringen til alle grupper. Evaluering af dame Compound, ungdom og 3D vil derfor blive ledet af et bestyrelsesmedlem, men vil, på samme måde som Team Danmark satsningen, give skytterne mulighed for at komme med deres opfattelse af elitesatsningen.

Formålet med disse evalueringer er at få fastslået, hvad der var godt og hvad, der ikke var, i det elitearbejde, der har fundet sted. Det overordnede mål er at inddrage disse erfaringer i planlægningen af elitearbejde de kommende år, dels i samarbejdet med Team Danmark og dels af den del, der ikke er omfattet af Team Danmark støtte.

Hvad har vi gjort godt og hvor skal vi forbedre/ændre for at dansk bueskydning fortsat kan udvikle sig og holde sig på toppen af bueskydning på verdensplan.

Evalueringen af Team Danmarks satsningen vil foregå ved, at Nicolaj Holmboe afholder individuelle samtaler med de involverede skytter og trænere, samt med de personer fra Team Danmark, der har været direkte involveret i arbejdet med skytterne – både herhjemme og på rejser. Samtalerne vil ske ud fra en spørgeramme, der sikrer, at samtalen kommer hele vejen rundt, men samtidig giver plads til individuelle vinkler på de forskellige temaer. Der er afsat cirka en time til hver samtale.

Umiddelbart i forlængelse af samtalerne vil vi invitere klubberne til et fællesmøde med Nicolaj, hvor de klubber, der måtte have interesse, får mulighed for at fremkomme med deres kommentarer til elitearbejdet. Også her vil der være en spørgeguide for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt. Fællesmødet vil blive afholdt SØNDAG den 13. november kl. 10 -15. Vi håber at finde lokaler på Fyn og melder ud om dette senere.

Da vi ønsker en fri og åben proces, vil ingen fra bestyrelsen deltage i nogle af de her nævnte møder.

Nicolaj vil i god tid inden møderne (primo uge 43) fremsende en spørgeguide til alle, der skal mødes med Nicolaj, således at alle har mulighed for at møde velforberedt. Ligeledes vil der til fællesmødet med klubberne foreligge en ramme for meningsudvekslingerne. Møderne vil primært blive afholdt i uge 45, hvor Nicolaj i forvejen har nogle arbejdsopgaver i Danmark.

På baggrund af de individuelle samtaler og fællesmødet med klubberne udarbejder Nicolaj en evalueringsrapport, som forventes færdiggjort i uge 49, hvorefter den, efter behandling i bestyrelsen, vil blive offentliggjort.

Følgende personer vil blive inviteret til at mødes med Nicolaj Holmboe:

Dame Recurve:
Maja Jager, Carina Rosenvinge, Anne Marie Lauersen, Jeanette Riis, Randi Degn, Natascha Bech og Nynne Holt Caspersen.

Herre Recurve:
Johan Weiss, Martin Lauersen, Casper Lauridsen, Nikolaj Wulff, Dennis Bager, Bjarne Lauersen, Steffen Thorkildsen.

Herre Compound:
Martin Damsbo og Stephan Hansen.

Personale:
Allan Bennich Grønkjær, Niels Dall, Mads Juul Krogshede, Kasper Hougaard, Dan Hansen og Finn Larsen.

Team Danmark:
Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Line Hovgaard

Det er vort håb, at alle vil deltage og bidrage med deres opfattelse af de forhold, der skal drøftes.

For de øvrige grupper, der ikke er omfattet af ovenstående, vil evaluering også finde sted i perioden frem til julen 2016, efter nogenlunde samme skabelon som anført ovenfor. Det forventes at evalueringen vil blive ledet af Sanne Rahbek og Morten Holm.

Endvidere vil der blive afholdt møde med skytterepræsentanterne, således som det fremgår af vores skyttekontrakter.

Den samlede evaluering vil indgå i planlægningen af det kommende elitearbejde, som igen bliver en del af den strategiplan for Bueskydning Danmark, der er under udarbejdelse. Strategiplanen skal indgå i vores aftale med DIF og tjene som grundlag for det fremtidige tilskud vi fremover kan opnå fra DIF.

Oktober 2016
Bestyrelsen for Bueskydning Danmark