Konkurrenceformer

Konkurrenceformer

Der er grundlæggende to forskellige konkurrenceformer inden for bueskydning:

Inden for begge disse konkurrenceformer afholdes der stævner, både nationalt og internationalt.

Skiveskydning

Skiveskydning kan dyrkes indendørs om vinteren og udendørs om sommeren.
Man skyder på en flad bane mod en skive – også kaldet en måtte – der kan opfange pilene. På skiven anbringes et papir med en 10-delt ringskive.

Papiret kaldes et ”ansigt”.

Generelt gælder det, at den afstand, man skyder på er afstemt efter éns køn og alder. Afstandene kan ses her.

 Feltskydning

Ved feltskydning forsøger man grundlæggende at efterligne jagtsituationen. Der skydes således ofte i skov og i kuperet terræn, hvor man skal skyde opad eller nedad, og ofte på ukendt afstand.

Målet kan være en måtte med et påmonteret ”dyreansigt” – et ansigt med en påtrykt dyrefigur, eller et ansigt med en 5-delt ringskive. Det skydes også mod 3D plasticdyr i fuld størrelse.

Også i feltskydning skyder børnene på afstande, der er indrettet efter deres alder.

Bueskydning Danmark råder over 2 feltbaner

Disse baner er åbne for benyttelse af bueskytter, der er medlem af en klub under Bueskydning Danmark; for Kongskilde dog med det forbehold, at man har betalt for et adgangskort hertil – Læs mere under link til banerne ovenfor.

Læs informationsfolder  om deltagelse i 3D stævner.