Nyt om 3D banen ved Kongskilde

Nyt om 3D banen ved KongskildeKategori: Bredde

I denne weekend har Bueskydning Danmarks bestyrelse behandlet arbejdsgruppens indkomne forslag til en kommende ny forbundsbane for 3D skydning for øst. Forslaget blev godkendt, og nu starter en proces hvor en lejeaftale skal forhandles på plads med jordejer, ansøgninger afgives til Sorø Kommune, ligesom en afviklingsplan for Kongskilde skal udarbejdes.

Vi forventer som udgangspunkt at Kongskildebanen er helt lukket for skydning medio november 2017. Arbejdet med nedtagning af banen påbegyndes i løbet af november måned. Det meldes klart ud på banens facebook site, præcist HVOR man kan skyde, og hvornår områder lukkes ned.

Her på siden, og på banens facebook site kommer også løbende info omkring den nye 3D bane, som vi forventer at tage i brug til foråret 2018!
Bueskydnign Danmarks bestyrelse takker arbejdsgruppen for den store indsats der er lagt i at finde en løsning for en ny 3D bane på Sjælland.