Nyt projekt startes op – Storsamling for 3D skytter

Nyt projekt startes op – Storsamling for 3D skytterKategori: Bredde, Generelt

Bueskydning Danmark starter nyt projekt op for vores unge  3D skytter. Konceptet storsamling kopieres fra skiveskydning, og sparkes i gang til sommer

Bueskydning Danmark ønsker hele tiden at udvikle sig, og imødekomme behov og ønsker fra medlemmer. Storsamlinger for unge 3D skytter bliver nu til virkelighed i sommeren 2017.

Efter dialog med en del aktive fra 3D skydning, er det lykkedes at komme i mål med et koncept som skal starte storsamlinger for unge 3D skytter op.

Storsamlinger er en breddeaktivitet som skal understøtte den daglige træning som foregår i klub-regi, samt give skytterne ny viden omkring træning og skydning. Sådan er konceptet kort beskrevet for skiveskydning, og sådan bliver fokus også for 3D skytterne.

Storsamling for 3D bliver i første omgang afviklet som 4 stk. regionale  1-dags samlinger.

Dette gøres naturligvis for at vi på en god måde kan få sparket projektet i gang, med færrest mulige forhindringer. I et tætpakket sommerprogram, er udfordringer nemlig store i forhold til at finde egnede samlingsdage. Derfor startes der op med enkeltdags-samlinger. Som udgangspunkt vil samlinger ligge:

1. juli 2017 – Øst – Invitation på vej
2. juli 2017 – Vest – Invitation på vej

19. august 2017 – Øst
20. august 2017 – Vest

Kompetente folk på opgaven
Det er lykkedes at bringe et par dygtige og erfarne personer ind som drivkraft bag ved initiativet.

Træner: Mikael Bo Hansen, Randers Bueskyttelaug
Træner: Jacob Steffensen, Nr. Snede Bueskyttelaug
Leder: Torben Schäfer, Varde Bueskyttelaug

Fakta om storsamling for 3D skytter
Målgruppen for storsamlingerne er skytter i alderen 12-20 år. Samlingerne er tilmeldingssamlinger, altså uden udtagelse til de enkelte samlinger, men før storsamling er aktuel for dig som 3D skytte kræves det at du lever op til nogle enkelte kriterier. Dem kan du læse meget mere om under 3D storsamlings siden

Bueskydning Danmarks storsamling for 3D skytter

Udvikling af 3D skydning
Projektet omkring storsamlinger for 3D skytter skal understøtte det strategispor som Bueskydning Danmark har fået godkendt hos Danmarks Idrætsforbund som omhandler udvikling af 3D skydning.

Selv om storsamlinger ikke er et elitært produkt, anses det alligevel som byggesten i forhold til at understøtte en udvikling af et skærpet elitært miljø for 3D skydning. På vores storsamling i årene fremover, vil de kommende landsholdsskytter for første gang stifte bekendtskab med noget som ligner en talentsamling.

Det er på storsamlings-niveau at vi skal fastholde, udvikle og understøtte alle dem som har lyst og ambitioner til at bygge på og dygtiggøre sig. Derfor falder oprettelsen af projektet også rigtig godt i tråd med det kommende arbejde som ligger i det nye strategiske spor for Bueskydning Danmark.

Vi glæder os til at skabe smil, glæde og oplevelser med de mange unge 3D skytter på vores storsamlinger. Husk at trænere og forældre altid er velkommen til at hjælpe til, eller blot overvære vores samlinger!

Du kan læse mere om forbundets 3D baner her: Bueskydning Danmarks 3D baner

Billede: Nichlas L. Tornbo