Østre Landsrets kendelse i sagen mod Tom Heneberg

Østre Landsrets kendelse i sagen mod Tom HenebergKategori: Generelt

I forlængelse af nedenstående er det på bestyrelsesmødet d. 8. februar blevet vedtaget formelt at fratage Tom Heneberg den bronzenål, han fik tildelt i 2006. Hans navn er i samme moment blevet fjernet på listen over hædersbevisninger – der kan ses her.

 

Torsdag den 15/1 2015 blev der i Østre Landsret afsagt kendelse i sagen om krænkelser af børn mod Tom Heneberg.

Byrettens dom på 1 år og tre måneders fængsel blev stadfæstet, og Tom Heneberg blev kendt skyldig i samme forhold som i byretten samt et forhold mere.

Tom Heneberg vil som følge af dommen være udelukket fra al træner/ledergerning under Bueskydning Danmark og øvrige forbund under DIF.

Det er en stor lettelse, at der nu er faldet endelig afgørelse i dagen, og at det er stadfæstet, at børnenes udsagn har været sande og fyldestgørende.

Det har været en særdeles hård proces, og jeg vil herigennem gerne udtrykke håb om, at alle involverede ofre nu kan komme videre og få lagt de ubehagelige oplevelser bag sig.

Jeg vil også udtrykke stor beundring for ledere og forældre i Gribskov Bueklub for at have holdt fanen højt i den svære proces, de har været igennem, således at de forsat har en velfungerende klub i udvikling og fremgang.

I ønskes alle god vind fremover.

Rolf Lind

Formand Bueskydning Danmark