Organisationsændring på vej i Bueskydning Danmarks sekretariat

Organisationsændring på vej i Bueskydning Danmarks sekretariatKategori: Bestyrelsen, Generelt

Bueskydning Danmarks valgte ledelse har tænkt ud af boksen, og resultatet er en helt ny måde, at organisere arbejdet på. Fremover vil Bueskydning Danmark ikke længere have en sportschef, som kun arbejder med eliten, men en sports- og udviklingschef som kan være bindeled mellem bredde og elite og sikre, at begge dele til stadighed er under udvikling

Bueskydning Danmarks bestyrelse har ønsket, at styrke forbundets ledelse og også at opnå et mere tydeligt fokus på udvikling. Der er derfor oprettet en stilling som sports- og udviklingschef, og til bestyrelsens store glæde har Kenn Romme indvilliget i at påtage sig opgaven. Det er bestyrelsens forventning, at der hermed opnås en mere dynamisk, målrettet, holistisk og fleksibel organisation.

Bestyrelsen har sammen med den nye sports- og udviklingschef gennemgået opgaveporteføljen og besluttet, at fokus kommer til at ligge på det brede snit med et tydeligt afsæt i proces og udvikling. Sports- og udviklingschefen bliver sekretariatets centrale figur, som skal have berøring med alle forbundets aktiviteter, og fungere som leder for forbundets øvrige medarbejdere.

Derved nedbrydes de grænser, der har været imellem bredde og elite på organisationsniveau. Dette styrker organisationen og giver naturlige snitflader og opgaveløsninger på tværs.

Disse stillinger bevares
Stillingerne som Sekretariatsleder, Landstræner, og Udviklingskonsulent bevares i det format, som vi kender i dag. Opgaverne for Landstræneren er bundet op på masterplanen med Team Danmark, ligesom opgaverne for Udviklingskonsulenten er bundet op på strategiplanen med DIF. Det sporslige set-up med alle deltidstrænere bevares ligeledes.

Både masterplan og strategiplan er strategiske værktøjer som strækker sig flere år frem, og de mål som begge planer peger på, skal der fortsat arbejdes frem imod.

De to deltids projektansættelser som Bueskydning Danmark pt har, udløber begge ved årsskiftet. Det har givet vores organisation et stærkt løft, at få de ansættelser på plads i 2018, men det er forsat tvivlsom om det kan fortsættes i 2019.

Ny udviklingskonsulent søges
Stillingen som udviklingskonsulent bliver ledig med virkning fra 1. december 2018, hvor Kenn Romme formelt tiltræder som sports- og udviklingschef. Stillingen opslås nu, sådan at vi kan igangsætte processen med at finde den helt rigtige person til at fortsætte forbundets udvikling inden for breddearbejdet. Stillingsopslaget kan findes her: Bueskydning Danmark søger udviklingskonsulent

Bueskydning Danmarks organisation pr. 1. december 2018
Sports- og udviklingschef: Kenn Romme
Sekretariatsleder: Helle Jakobsen
Udviklingskonsulent: vakant
Landstræner: Niels Dall
U-Landstræner: Bjarne Laursen
Projektkonsulent: Johan Weiss
Projektkonsulent: Mads Kold
3D Landstræner/koordinator: David Hauge
Redaktør af BUESKYDNING: Jakob Wärme