Piger i Bueskydning

Piger i BueskydningKategori: Generelt

Med udgangen af 2017 blev Bueskydning Danmarks’ 4-årige (2018-2021) strategiplan godkendt. Strategiplanen er gennemarbejdet med fokus på fire hovedspor. Strategien sikrer, at Bueskydning Danmark i den 4-årige periode har lagt sig fast på prioriterede mål og handlinger. I 2019 startede det sidste af de fire strategispor med fokus på at tiltrække flere piger til bueskydning.

Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 19 år til bueskydning.

En af de første tiltag var en workshop afholdt den 08.03.2019 med 37 deltagere fra 12 forskellige klubber. De deltagende skytte, trænere og ledere forholdt sig til forskellige tematikker inden for emnet “Piger i Bueskydning”. Workshoppen var fyldt med gode inputs, debatter og erfaringer. På baggrund af denne workshop er der blevet udarbejdet en folder omkring piger i bueskydning. Læs den her.

I Bueskydning Danmark ønsker vi at tiltrække flere piger til bueskydning, men denne opgave kan vi ikke klare alene, vi behøver jeres hjælp. I er de personer, der står ude i klubberne og gør det store arbejde for at skabe de bedste rammer for jeres medlemmer i bueskydning. Vi vil rigtigt gerne høre om jeres succeshistorier og erfaringer med, hvad der gik mindre godt. Vi håber, at vi alle kan arbejde sammen mod et fælles mål om at skabe forudsætninger for at tiltrække flere piger til bueskydning.