Retningslinjer for forbundets 3D baner

Retningslinjer for forbundets 3D banerKategori: Generelt

I 2015 indførte Bueskydning Danmark brugerbetaling for forbundets bane ved Kongskilde, samtidig med at banen gennemgik en større renovering. Den brugerbetaling fastholdes i 2016 med samme rater.

Arbejdsgruppen for Kongskildebanen har arbejdet hårdt for at skabe en udfordrende og sjov bane, og har skabt nye rammer omkring brugen af banen. Det er fortsat vores ambition at banen ved Kongskilde udvikles og opretholder den høje standart.

Pr. 1. april 2016 indføres nu også brugerbetaling for forbundets 3D bane ved Nr. Snede. Også her har forbundet sat ekstra midler af til investering i banen, således at også denne bane kan opretholde et godt niveau og fortsat være sjov og udfordrende at besøge.

For banen i Nr. Snede gælder der andre brugsregler, end ved banen i Kongskilde. Det er derfor vigtigt at du sætter dig godt ind i reglerne, inden du besøger banerne. Du kan læse meget mere om banerne på hjemmesiden under forbundets 3D baner.

Brugerbetaling
Som bruger af banen skal du købe et personligt adgangskort til banen. Kortet skal bæres synligt, og giver dig adgang til at bruge banens faciliteter. Adgangskortet er personligt, og gælder for en hel sæson på banen, som følger:

Kongskildebanen 1. april – 31. marts
Nr. Snedebanen 1. april – 30. september

Priser for adgangskort:

Voksenkort, Kongskilde kr. 200,-
Voksenkort, Nr. Snede kr. 100,-
Ungdomskort (U16) Kongskilde kr. 100,-
Ungdomskort (U16) Nr. Snede kr. 50,-
Dagskort kr. 50,-

Bærer du ikke adgangskort eller kan fremvise dagskort/kvittering, har du ikke lovligt adgang til at bruge Bueskydning Danmarks 3D baner, og vil blive bortvist.

Sociale arrangementer
Skal din forening afvikle et socialt arrangement på én af banerne for sin medlemmer, skal dette aftales særskilt med Bueskydning Danmark. Alt efter eventens omfang, aftales retningslinjerne for bruger af banen. Som udgangspunkt er socialt arrangementer for ungdomsmedlemmer uden beregning. Vi ønsker et højt aktivitetsniveau på vores baner, og dette skal ikke begrænses af gebyrer for foreningsaktiviteter til fremme for et socialt fællesskab.

Du kan allerede nu bestille dit adgangskort til banerne, så du er sikker på at have adgang til banen ved åbningen af den nye sæson den 1. april 2016. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Kongskilde- og Nr. Snede banen.

Sådan gør du
For køb af sæsonkort gælder følgende:
Du giver din forening besked på at du gerne vil erhverve dig et adgangskort til den specifikke forbundsbane.

Din forening sender derefter en bekræftelse på mail til Bueskydning Danmark på dit ønske om køb af sæsonkort. Denne bekræftelse fungerer samtidig som en dokumentation på dit medlemskab af foreningen.

Forenings bekræftelse skal indeholde:

  • Dit fulde navn
  • Din postadresse
  • Din fødselsdato
  • Foreningens navn

Før dit sæsonkort bliver udstedt, skal gebyret indbetales på Bueskydning Danmarks konto.
Konto nr: 5510-0726835640 – HUSK at skrive navn og specifik 3D bane på din indbetaling.

For køb af en-dagskort gælder følgende:
Indbetaling af kr. 50,- pr. person til Bueskydning Danmarks konto (5510-0726835640). På indbetalingen noteres dato for anvendelse, samt fulde navn.

Kvittering udskrives og medbringes som dokumentation og adgang til forbundets 3D bane.