Skærpelse fra JM vedr. højde på pilefang

Skærpelse fra JM vedr. højde på pilefangKategori: Generelt
Tags: , ,

Der er kommet en skærpelse af sikkerhedsreglerne fra Justitsministeriet med hensyn til højden på pilefang.

I Tillæg E – E05 Faste Standardbaner, A fare område, (4) pilefang – (d) Dette afsnit er nyt:

Såfremt der bag pilefanget er beboelser, haver, trafikårer eller åbne faciliteter med personophold, skal pilefanget være af min. 4 m højde.

Det skal indskærpes, hvis man har et pilefang, som er omfattet af ovenstående og som ikke opfylder betingelserne, skal det bringes i orden. Banen kan blive krævet lukket af politiet.

Tillæg E kan læses i sin helhed her.