Skytterepræsentanter

SkytterepræsentanterKategori: Elite

Til orientering er Bjarne Laursen genvalgt som skytterepræsentant for senior Recurve – og Jan Bang er genvalgt som skytterepræsentant for Senior Compound.