Søg midler til genstart af eventområdet

Søg midler til genstart af eventområdetKategori: Generelt

Genstartspuljerne er del af Genstartsteamet for kultur- og idrætslivets anbefalinger til kulturministeren, som tilsammen understøtter genstarten af kultur- og idrætslivet frem mod en genåbning af samfundet. 

Der er 5 puljer, som er åbne for ansøgninger. Det er eksempelvis muligt at søge midler til sikkerhedsmæssige tiltag, digitale tilbud og nye formater udendørs.

Pulje 1. Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen til sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til gennemførelse af aktiviteter og arrangementer, som medvirker til en sikker og tryg genåbning af kultur- og idrætslivet kan give tilskud til:

  • direkte udgifter i forbindelse med relevant efteruddannelse af ansatte grundet sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til COVID-19-restriktioner og anbefalinger.
  • midlertidig ansættelse af ekstra mandskab til gennemførelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med genåbning.
  • materialer til COVID-19-relateret afskærmning eller afspærring, inddeling af opholdsarealer, nyindretning af lokaler (plexiglas, skillevægge mv.), herunder udgift til for eksempel tømrer eller anden håndværkerhjælp til udførelsen eller opsætningen.
  • materialer til COVID-19-relateret afmærkning (retningsskilte mv.).
  • sikkerhedsmæssige tiltag i form af for eksempel håndspritdispensere, mundbind til personale og gæster i et rimeligt omfang set i forhold til aktiviteten.

Hvor meget kan der søges om? Der kan maksimalt søges om 30.000 kr. pr. institution/forening.

Læs mere og søg puljen

 

Pulje 2. Kultur for alle – digitale tilbud til borgerne

Puljens formål er at gøre kulturtilbud tilgængelige gennem digitale tiltag. Aktiviteterne, der kan søges tilskud til, kan f.eks. være versionering af allerede udviklede aktiviteter til online-formater som udstillinger; kataloger og andre publikationer; podcast versionering af teaterforestillinger online versioner af idrætsaktiviteter mv.Hvor meget kan der søges om? Der kan maksimalt søges om 50.000 kr. pr. institution/forening.

Læs mere og søg puljen

 

Pulje 3. Aktiviteter for vækstlagets aktører

Puljens formål er at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling, aktivitet og eksponering af vækstlaget. Puljen kan søges af aktører i vækstlaget inden for kultur- og idrætsområdet, dvs. nye kunstnere og atleter/idrætstalenter, samt af kultur- og idrætsforeninger og kulturinstitutioner, som vil arrangere initiativer og aktiviteter for og med vækstlagets aktører.Læs mere og søg puljen

 

Pulje 4. Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum

Puljens formål er at understøtte, at publikum får oplevelser med nye kultur- og idrætsaktiviteter og at yde tilskud til afprøvning af nye formater. Det kan f.eks. være omlægning af allerede planlagte arrangementer  fra indendørs til udendørs eller fra stort til mindre deltagerantal. Det kan også være udvikling af nye formater i det offentlige rum på tværs af brancher eller i et samarbejder mellem kommuner og foreninger.Læs mere og søg puljen

 

Pulje 5. 100 dage med kultur og idræt

Puljens formål er at støtte aktiviteter, der indgår i en landsdækkende festival for kultur og idræt, som vil være med til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen kan søges af kommuner til aktiviteter i kommunen i samarbejde med lokale aktører og foreninger.

Læs mere og søg puljen

 

Ansøgningsfrist på alle 5 puljer er den 14. juni.