Storsamling for ungdoms 3D skytter

Storsamling for ungdoms 3D skytterKategori: Generelt

Storsamlings emne: Opsætning og trimning af udstyr
Kære bueskytte. Vi kan med stor fornøjelse invitere til storsamling for 3D skytter under Bueskydning Danmark. I denne indkaldelse får du alt relevant information om samlingen. Indkaldelsen er også udsendt pr. mail til alle foreninger 

3D storsamling på Nr. Snedebanen i juli 2017

 

Øst:
Dato & tid: 19. august 2017, kl. 10-17
Sted: Bueskydning Danmark 3D bane ved Kongskilde

Vest:
Dato og tid: 20. august 2017, kl. 10-17
Sted: Bueskydning Danmarks 3D bane ved Nr. Snede

Tilmelding:
Foreningen/trænere kan indstille skytter til deltagelse, som opfylder kriterierne for deltagelse på Bueskydning Danmarks storsamling for 3D skytter. Dette gøres ved at sende en mail med skyttens navn og kontaktinfo til udviklingskonsulent Kenn Romme på mail: konsulent@bueskydningdanmark.dk senest onsdag den 9. august 2017. Husk at skrive hvilken samling deltagelsen ønskes på!

Alt relevant information omkring Bueskydning Danmarks storsamlinger for 3D skytter findes her

Der er Max plads til 20 skytter på den enkelte samling.

Deltagergebyr:
Deltagergebyret for samlingen er kr. 100,- Gebyret skal indbetales inden samlingen på Bueskydning Danmarks konto: 5510-0726835640 – HUSK at skrive navn på indbetalingen! Transportudgifter til og fra samling skal skytten selv dække.

Praktisk info:
Til 3D-storsamling er der en hel del udstyr som du selv skal medbringe:

  • Planlægningsskema og træningsdagbog/logbog
  • Buetaske med alt nødvendigt grej, inkl. værktøj, ekstra faner mv.
  • Udendørs sportstøj til skydning
  • Madpakke og drikke til hele dagen

Program:

  • Gennemgang af udstyr
  • Test af pile
  • Opsætning af buen

 

Vores storsamlinger er drevet af frivillige, og vi er meget taknemmelige for alle dem som hjælper til. Har trænere eller dine forældre lyst til at komme og klargøre og stille op, eller blot overvære samlingen, er de meget velkomne.