Storytelling – et vellykket tiltag

Storytelling – et vellykket tiltagKategori: Bredde

I Lyngby Bueskyttelaug har man efter VM, startet to bueskoler op for nye medlemmer. Forud for sommerferien, lukkede klubben for tilgangen af nye medlemmer, og henviste alle til klubbens nye koncept – bueskolen. Der blev planlagt en bueskole for børn og en for voksne, således at de nye medlemmer hurtigt kunne skabe sociale bånd imellem hinanden, noget som beviseligt øger fastholdelsen i idrætten generelt.

Til klubbens store overraskelse, var det bueskolen for voksne, der hurtigst blev overtegnet. Det gik lidt langsommere med børnene, men efter VM blev denne skole også overtegnet, endda i en sådan grad at klubben har måtte putte 15 børn og 10 voksne på venteliste til kommende bueskoler.

Lyngby Bueskyttelaug har gjort lidt forarbejde for at gøre obs på det nye tiltag. Klubbens hjemmeside har henvist til bueskolen. Der har været opslag i lokalaviser med tilbud om bueskolen, og slutteligt var Lyngby Bueskyttelaug flittige under VM til at uddele flyers om tilbuddet i klubben.

Hvad er bueskolen
Konceptet bueskole er bygget på de erfaringer klubben har gjort sig gennem årene, hvor LBL har prøvet flere forskelige modeller:
1) En 5 ugers bueskole. Det forløb var for langt, men gav udmærket resultater og god fastholdse.
2) Løbene modtagelse. En meget ressourcekrævende måde at gøre det på.
3) Modtagelse en gang hver måned. Her skal der efterfølgende bruges mange ressourcer på de nye, tid og opmærksomhed der går fra de øvrige.

2 og 3 gave meget dårlige fastholdelsesprocenter.

Lyngby Bueskyttelaug er endt op med en bueskole over to uger, 4 træningsdage med en fast lektionsplan, egen trænings tid og max 16 pr. hold.
pris 300,- pr deltager.

Til børnene et der afsat 2 trænere og 3 junior trænere. Juniortrænere er skytter fra klubbens eget Talent Team som klubben har klædt på til opgaven.
Til den voksne bueskole er der afsat 3 trænere.

Efter endt forløb, tilbydes der medlemskab i klubben. Gebyret for bueskolen indgår i et evt. kontingent.

Klubben afviklede i september Bueskydning Danmarks trænerkursus, 1-2-træner Bueskydning, som har fokus på at klæde ung-trænere eller forældre på, til netop en opgave som bueskolen, altså helt basis opstart af nye skytter.

Foreløbig er fastholdelsesprocenten på børneholdet 75%. 12 har efter endt bueskole meld sig ind i klubben. Klubbens ambition er en fastholdelsesprocent på over 50 om et år.

Ny bueskole startes op inden for kort tid.

LBL-bueskole

Billedet er fra Lyngby Bueskyttelaug bueskole, startet op umiddelbart efter VM 2015