Ændringer i Bestyrelsen i Bueskydning Danmark

På grund af stort arbejdspres har Josefine de Roepstorff desværre måtte trække sig fra bestyrelsen – og 1. suppleant Peter Bundsgaard indtræder derfor på hendes plads som menigt medlem i bestyrelsen. En stor tak skal lyde til Josefine for hendes indsats for Bueskydning Danmark. Morten Holm-Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde

Søndag d. 3. december blev der afholdt bestyrelsesmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Referatet kan læses nedenfor – ligesom det og alle andre referater kan findes her.

Bestyrelsens sammensætning

Som det fremgår af referat fra sidste bestyrelsesmøde har Bente Nielsen trukket sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Peter Bundsgaard er som suppleant trådt ind i bestyrelsen indtil næste forbundsmøde. Økonomien varetages indtil næste forbundsmøde af praktiske årsager af Rolf Lind. Eva Kartholm har indvilget i at opstille som ansvarlig […]